Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Ngày 2-2, Lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh đã diễn ra tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định...

12 liên quan

Nam Định khánh thành tượng đài đồng chí Trường Chinh

Nam Định khánh thành tượng đài đồng chí Trường Chinh

Ngày 2/2, UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định tổ chức lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh...

12 liên quan

Khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh

Khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh

Ngày 2/2, UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí thư...

12 liên quan

Lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh

Lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh

Ngày 2/2/2020, UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí...

12 liên quan

Khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh

Khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh

Đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 113 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Trường...

12 liên quan

Khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh tại Nam Định

Khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh tại Nam Định

Ngày 2/2, UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định tổ chức lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh...

12 liên quan

Tổng Bí thư Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất

Tổng Bí thư Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất

Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9.2.1907-9.2.2017) đã được Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Ủy...

12 liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Nam Định

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Nam Định

Ngày 8-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Nam Định, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm...

12 liên quan