10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là ai?

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là ai?

Hội đồng xét tặng giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019' vừa tổ chức họp lần thứ hai để bỏ...

17 liên quan

Bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu vừa bỏ phiếu bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt...

17 liên quan

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 tổ chức họp...

17 liên quan

Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Có 2 đại biểu CAND trong số 20 đề cử là Đại úy Ngô Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ...

17 liên quan

Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Ngày 3-3, tại trụ sở Trung ương Đoàn (Hà Nội), Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu...

17 liên quan

Lộ diện 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Lộ diện 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Chiều nay 3/3, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 họp lần thứ hai. Kết...

17 liên quan

Mười gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Mười gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Sau phiên họp lần thứ hai diễn ra sáng 3-3, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu...

17 liên quan

Tuổi trẻ cần làm việc bằng đam mê và tận hiến
Tuổi trẻ cần làm việc bằng đam mê và tận hiến - Ảnh 1
Tuổi trẻ cần làm việc bằng đam mê và tận hiến - Ảnh 2
Tuổi trẻ cần làm việc bằng đam mê và tận hiến - Ảnh 3

Tuổi trẻ cần làm việc bằng đam mê và tận hiến

Luôn nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân để gặt hái thành công, làm việc bằng đam mê và tận hiến rồi mới tận...

17 liên quan

20 đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

20 đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Ban tổ chức giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã công bố 20 ứng viên vào vòng bình chọn 10 gương...

17 liên quan

Công bố 20 đề cử để bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Công bố 20 đề cử để bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Ngày 7-2, Ban tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đã công bố 20 ứng viên xuất sắc...

17 liên quan

20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Sáng 7/2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ...

17 liên quan