Điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao...

13 liên quan

Điều kiện cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều kiện cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp phải đáp...

13 liên quan

Điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao...

13 liên quan

Lao động sang Hàn Quốc làm việc phải ký quỹ 100 triệu đồng

Lao động sang Hàn Quốc làm việc phải ký quỹ 100 triệu đồng

Người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện...

13 liên quan

Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc ký quỹ 100 triệu đồng

Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc ký quỹ 100 triệu đồng

Người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc sẽ phải ký quỹ với mức tiền ký quỹ là 100 triệu đồng.

13 liên quan

Từ 15/5, lao động sang Hàn Quốc làm việc phải ký quỹ 100 triệu đồng

Từ 15/5, lao động sang Hàn Quốc làm việc phải ký quỹ 100 triệu đồng

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày ký hợp đồng với Trung tâm Lao động ngoài nước, người lao động thực hiện...

13 liên quan

Thí điểm ký quỹ đối với người đi lao động tại Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao...

13 liên quan

Đi lao động Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng

Đi lao động Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 12/2020 thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người...

13 liên quan

Thí điểm trước khi đi lao động ở Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu

Thí điểm trước khi đi lao động ở Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu

Thủ tướng vừa ký quyết định thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm tại Hàn Quốc theo...

13 liên quan

Người đi lao động tại Hàn Quốc được vay vốn 100 triệu đồng

Người đi lao động tại Hàn Quốc được vay vốn 100 triệu đồng

Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 12/2020/QĐ-TTgquy định thực hiện thí điểm...

13 liên quan

Lao động sang Hàn Quốc làm việc phải ký quỹ 100 triệu đồng

Lao động sang Hàn Quốc làm việc phải ký quỹ 100 triệu đồng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg thực hiện thí điểm ký quỹ đối với...

13 liên quan