Vinachem lỗ nặng, kiểm toán 'khui' ra loạt vấn đề

Vinachem lỗ nặng, kiểm toán 'khui' ra loạt vấn đề

'Chúng tôi không thể xác định liệu Báo cáo tài chính giữa niên của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty...

202 liên quan

Kiểm toán 'bó tay' hơn 642 tỷ đồng nợ phải thu và phải trả của Hancorp

Kiểm toán 'bó tay' hơn 642 tỷ đồng nợ phải thu và phải trả của Hancorp

Đơn vị kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ đối với báo cáo tài chính soát xét 6 tháng của Tổng công ty Xây...

202 liên quan

Kiểm toán kiến nghị Bộ Tài chính thu hơn 4.700 tỷ nợ đọng và thoái vốn

Kiểm toán kiến nghị Bộ Tài chính thu hơn 4.700 tỷ nợ đọng và thoái vốn

Báo cáo kết quả kiểm toán về quản lý và sử dụng 'Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn...

202 liên quan

Tổng Kiểm toán: Nhiều doanh nghiệp không minh bạch thông tin đất đai

Tổng Kiểm toán: Nhiều doanh nghiệp không minh bạch thông tin đất đai

Trước khi cổ phần hóa còn nhiều trường hợp chưa công khai minh bạch thông tin liên quan đến đất đai; sau cổ...

202 liên quan

Thu hồi hơn 3.500 tỷ đồng về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp

Thu hồi hơn 3.500 tỷ đồng về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp

Đây là một trong những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước sau khi kiểm toán việc quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ...

202 liên quan

Kiểm toán phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý đất của DN sau cổ phần

Kiểm toán phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý đất của DN sau cổ phần

Kiểm toán việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị là một...

202 liên quan

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỀ XUẤT BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỀ XUẤT BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 11/9, Tổng Kiểm toán nhà nước, Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc đã có Công văn số...

202 liên quan

Đề xuất bổ sung nhiệm vụ kiểm toán trong Luật Bảo vệ môi trường

Đề xuất bổ sung nhiệm vụ kiểm toán trong Luật Bảo vệ môi trường

Ngày 11/9, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc (đại biểu Quốc hội đoan Nghệ An) ký văn gửi Ủy ban Thường vụ...

202 liên quan

Kiểm toán lưu ý loạt vấn đề, Tổng công ty Sông Hồng tiếp tục mất khả năng thanh toán nghiêm trọng

Kiểm toán lưu ý loạt vấn đề, Tổng công ty Sông Hồng tiếp tục mất khả năng thanh toán nghiêm trọng

Công ty mẹ và tổ hợp các công ty thành viên vẫn tiếp tục mất khả năng thanh toán nghiêm trọng do nợ phải...

202 liên quan

Kiểm toán lo ngại về khoản nợ hơn 7.000 tỷ đồng của Hoàng Anh Gia Lai

Kiểm toán lo ngại về khoản nợ hơn 7.000 tỷ đồng của Hoàng Anh Gia Lai

Kiểm toán viên quan ngại về khoản nợ 7.298 tỷ đồng của Hoàng Anh Gia Lai do không thể thu thập đầy đủ bằng...

202 liên quan

Ocean Group giảm 111 tỷ lợi nhuận sau kiểm toán

Ocean Group giảm 111 tỷ lợi nhuận sau kiểm toán

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm của Ocean Group trên báo cáo tài chính đã kiểm toán chỉ đạt 128 tỷ...

202 liên quan

Trung Quốc bất ngờ nhượng bộ Hoa Kỳ, đồng ý cho kiểm toán bất kỳ doanh nghiệpTrung Quốc

Trung Quốc bất ngờ nhượng bộ Hoa Kỳ, đồng ý cho kiểm toán bất kỳ doanh nghiệpTrung Quốc

Hãng tin Bloomberg cho biết Trung Quốc đã bất ngờ đồng ý nhượng bộ với Hoa Kỳ khi cho phép giới chức Hoa Kỳ...

202 liên quan

Nhiều lỗ hổng trong quản lý môi trường

Nhiều lỗ hổng trong quản lý môi trường

Đây là đánh giá của các đại biểu tại Tọa đàm 'Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán và các phát hiện kiểm toán...

202 liên quan

Giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAS

Giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAS

HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAS do vấn đề ngoại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán tồn...

202 liên quan

Vai trò, trách nhiệm của kế toán, kiểm toán trong lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia

Vai trò, trách nhiệm của kế toán, kiểm toán trong lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia

Cùng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của đất nước, kế toán, kiểm toán Việt Nam đãvà đang tiếp...

202 liên quan

Triển khai chiến lược kế toán, kiểm toán Việt Nam: Kết quả và định hướng đến năm 2030

Triển khai chiến lược kế toán, kiểm toán Việt Nam: Kết quả và định hướng đến năm 2030

Sau hơn 25 năm đổi mới và cải cách, kế toán Việt Nam có nhiều thay đổi sâu sắc và có những bướcphát triển...

202 liên quan

Đề xuất tổ chức kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp Việt Nam

Đề xuất tổ chức kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp Việt Nam

THS. LÊ THỊ BÌNH ( Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)

202 liên quan

KTNN: TĂNG CƯỜNG KIỂM TOÁN CÁC GÓI HỖ TRỢ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19

KTNN: TĂNG CƯỜNG KIỂM TOÁN CÁC GÓI HỖ TRỢ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19

202 liên quan

Tăng cường phòng dịch trong hoạt động kiểm toán

Tăng cường phòng dịch trong hoạt động kiểm toán

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Chính phủ ngày 25/7, để góp phần ngăn chặn,...

202 liên quan

Giải quyết dứt điểm các nội dung theo kết luận của thanh tra, kiểm toán

Giải quyết dứt điểm các nội dung theo kết luận của thanh tra, kiểm toán

dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về kết quả thực...

202 liên quan

Nghiêm cấm việc nhận hỗ trợ từ đơn vị được kiểm toán

Nghiêm cấm việc nhận hỗ trợ từ đơn vị được kiểm toán

Đó là một trong những nội dung tại Công điện số 786 về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công...

202 liên quan

Chất lượng kiểm toán sẽ được nâng lên

Chất lượng kiểm toán sẽ được nâng lên

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định, việc cắt giảm các cuộc kiểm toán sẽ góp phần nâng cao chất...

202 liên quan

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán ngân sách nhà nước tại các bộ, cơ quan trung ương

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán ngân sách nhà nước tại các bộ, cơ quan trung ương

Công tác kiểm toán ngân sách nhà nước tại các bộ, cơ quan trung ương luôn được Kiểm toán Nhà nước chú trọng...

202 liên quan

Công bố quyết định tổng kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019

Công bố quyết định tổng kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019

Chiều 16/7, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm toán ngân...

202 liên quan

Hạn chế rủi ro kiểm toán khi thực hiện đối chiếu thuế

Hạn chế rủi ro kiểm toán khi thực hiện đối chiếu thuế

Hằng năm, khi thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP) của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...

202 liên quan

Có cần ban hành quyết định riêng khi chọn nhà thầu kiểm toán?

Có cần ban hành quyết định riêng khi chọn nhà thầu kiểm toán?

Ông Phan Việt Hiếu (TPHCM) công tác trong lĩnh vực kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành. Hiện ông Hiếu,...

202 liên quan

Kiểm toán phải đánh giá đúng, xác định đúng để bịt được lỗ hổng

Kiểm toán phải đánh giá đúng, xác định đúng để bịt được lỗ hổng

Năm 2020, khối lượng đầu mối phải kiểm toán rất lớn, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hoạt động...

202 liên quan

Chủ đầu tư có được lựa chọn nhà thầu kiểm toán?

Chủ đầu tư có được lựa chọn nhà thầu kiểm toán?

ng Nguyễn Duy Phúc (Hà Nội) có thắc mắc liên quan đến việc chủ đầu tư có được lựa chọn nhà thầu kiểm toán...

202 liên quan

Ứng dụng hiệu quả hơn các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán

Ứng dụng hiệu quả hơn các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán

Những năm gần đây, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) luôn chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị cũng như xây dựng các...

202 liên quan

Công ty mẹ Vinachem báo lỗ gần 1.200 tỷ đồng

Công ty mẹ Vinachem báo lỗ gần 1.200 tỷ đồng

Năm 2019, công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) lỗ tới 1.170 tỷ đồng, chủ yếu do tăng trích...

202 liên quan

TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ KIỂM TOÁN TRONG GIÁM SÁT DOANH NGHIỆP FDI

TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ KIỂM TOÁN TRONG GIÁM SÁT DOANH NGHIỆP FDI

Không thể phủ nhận những đóng góp quan trọng của doanh nghiệp FDI cho tăng trưởng nền kinh tế, tuy nhiên...

202 liên quan

Doanh nghiệp cần đổi mới tư duy về kiểm toán nội bộ

Doanh nghiệp cần đổi mới tư duy về kiểm toán nội bộ

Ngày 1/4/2021 là thời hạn các doanh nghiệp phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác...

202 liên quan

Chất lượng kiểm toán sẽ được nâng lên

Chất lượng kiểm toán sẽ được nâng lên

Ngày 15-6, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức...

202 liên quan

Ông Hồ Đức Phớc: 'Kiểm toán 60 dự án PPP, giảm gần 300 năm thu phí'

Ông Hồ Đức Phớc: 'Kiểm toán 60 dự án PPP, giảm gần 300 năm thu phí'

Ông Hồ Đức Phớc nhắc lại việc kiểm toán 60 dự án PPP giúp giảm gần 300 năm thu phí để nói về vai trò của...

202 liên quan

Thay đổi phân loại đối tượng được kiểm toán

Thay đổi phân loại đối tượng được kiểm toán

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số...

202 liên quan

Nâng cao hiệu quả kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Nâng cao hiệu quả kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

THS. NGUYỄN THÙY LINH (Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp)

202 liên quan

Nhiều doanh nghiệp còn lãng phí mặt bằng

Nhiều doanh nghiệp còn lãng phí mặt bằng

Một trong những nội dung được Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nêu trong Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm...

202 liên quan

Thượng viện Mỹ thông qua Đạo luật Kiểm toán các công ty cổ phần nước ngoài

Thượng viện Mỹ thông qua Đạo luật Kiểm toán các công ty cổ phần nước ngoài

Thượng viện Mỹ ngày 20/5 thông qua dự luật mang tên 'Đạo luật Kiểm toán các công ty cổ phần nước ngoài',...

202 liên quan

Giảm sai lệch số liệu tài chính: Cần mở rộng giám sát kiểm toán và doanh nghiệp niêm yết

Giảm sai lệch số liệu tài chính: Cần mở rộng giám sát kiểm toán và doanh nghiệp niêm yết

Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến đầu năm 2020, Việt Nam có đến 193 công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh...

202 liên quan

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến ngành Kế toán - Kiểm toán

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến ngành Kế toán - Kiểm toán

THS. NGUYỄN THỊ CÚC (Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp)

202 liên quan

Đề xuất quy định kiểm soát, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đề xuất quy định kiểm soát, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng...

202 liên quan

Kiểm toán kiến nghị xử lý hơn 5.200 tỷ đồng vi phạm tại các dự án BT

Kiểm toán kiến nghị xử lý hơn 5.200 tỷ đồng vi phạm tại các dự án BT

Kết quả kiểm toán 29 dự án BT tại các địa phương cho thấy, hầu hết các dự án đều chỉ định nhà đầu tư, thậm...

202 liên quan

Nhiều doanh nghiệp còn lãng phí mặt bằng

Nhiều doanh nghiệp còn lãng phí mặt bằng

Một trong những nội dung được Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nêu trong Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm...

202 liên quan

Sửa đổi chế độ báo cáo tại Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Sửa đổi chế độ báo cáo tại Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020 sửa đổi chế độ báo cáo tại Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm...

202 liên quan

Kiểm toán chặt chẽ các dự án đầu tư, người dân sẽ không nghi kỵ 'có gì đó'

Kiểm toán chặt chẽ các dự án đầu tư, người dân sẽ không nghi kỵ 'có gì đó'

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Phương cho rằng, chính vì không kiểm toán tính tuân thủ của dự án đầu tư một cách...

202 liên quan

ĐB Quốc hội: Kiểm toán chuẩn mực thì đã không xảy ra tình trạng làm đường nơi này đặt trạm thu phí nơi khác

ĐB Quốc hội: Kiểm toán chuẩn mực thì đã không xảy ra tình trạng làm đường nơi này đặt trạm thu phí nơi khác

Sáng nay (28/5), Quốc hội đã nghe ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thay mặt Thường...

202 liên quan

Kiểm toán thế nào để nhà đầu tư không nản?

Kiểm toán thế nào để nhà đầu tư không nản?

Cơ chế, chính sách pháp luật đối với hình thức đầu tư PPP vừa phải bảo đảm chất lượng dịch vụ công, nhưng...

202 liên quan

Ngân hàng Bảo Việt báo lợi nhuận 2019 'bốc hơi' sau kiểm toán

Ngân hàng Bảo Việt báo lợi nhuận 2019 'bốc hơi' sau kiểm toán

Sau kiểm toán năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng Bảo Việt giảm 3,5% so với báo cáo tự lập.

202 liên quan

Cần kiểm toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

Cần kiểm toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

Pháp luật cũng như thực tiễn hoạt động kiểm toán đang đặt ra yêu cầu đối với Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là...

202 liên quan

Thượng viện Mỹ thông qua luật kiểm toán công ty cổ phần nước ngoài

Thượng viện Mỹ ngày 20/5 đã thông qua dự luật mang tên 'Đạo luật Kiểm toán các công ty cổ phần nước ngài'...

202 liên quan

Đức Long Gia Lai bất ngờ lỗ sau kiểm toán, hàng loạt khoản nợ chưa thanh toán

Đức Long Gia Lai bất ngờ lỗ sau kiểm toán, hàng loạt khoản nợ chưa thanh toán

Đức Long Gia Lai bất ngờ chuyển từ lãi hơn 100 tỷ sang lỗ hơn 7 tỷ đồng sau kiểm toán kèm theo hàng loạt...

202 liên quan

Kiểm toán BOT và BT, vạch rõ hàng loạt sai phạm ngàn tỷ

Kiểm toán BOT và BT, vạch rõ hàng loạt sai phạm ngàn tỷ

Kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT cho thấy nhiều vi phạm nghiêm trọng, có khả năng gây thất...

202 liên quan

'Ông lớn' thép sa lầy tại Tisco Thái Nguyên

'Ông lớn' thép sa lầy tại Tisco Thái Nguyên

Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với dự án của Tổng công ty Thép Việt Nam đang đầu tư tại Tisco Thái...

202 liên quan

Kiểm toán môi trường - những điều cần lưu ý

Kiểm toán môi trường - những điều cần lưu ý

Khi nền kinh tế phát triển, những tác động của con người tới nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường...

202 liên quan

Giảm thiểu tối đa việc điều chỉnh báo cáo tài chính sau kiểm toán

Giảm thiểu tối đa việc điều chỉnh báo cáo tài chính sau kiểm toán

Điều chỉnh báo cáo tài chính sau kiểm toán cần thiết phải giảm thiểu nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn. Đó...

202 liên quan

Sau kiểm toán 2019, ba doanh nghiệp niêm yết tại HNX từ lãi thành lỗ

Sau kiểm toán 2019, ba doanh nghiệp niêm yết tại HNX từ lãi thành lỗ

Ba doanh nghiệp ghi nhận có lãi năm 2019 tại báo cáo tài chính tự lập nhưng tại báo cáo tài chính kiểm toán...

202 liên quan

Hoàn thiện mục tiêu, trọng tâm kiểm toán chi ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

Hoàn thiện mục tiêu, trọng tâm kiểm toán chi ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

Hiện nay, công tác kiểm toán chi ngân sách nhà nước nói chung, hoạt động kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp...

202 liên quan

Một số vấn đề về kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Một số vấn đề về kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ có vai trò rất quan trọng trong bộ máy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dù vậy, đến...

202 liên quan

Bất ngờ với lợi nhuận tăng gấp 2 lần sau kiểm toán của ITA

Bất ngờ với lợi nhuận tăng gấp 2 lần sau kiểm toán của ITA

Nếu doanh thu cho thuê đất có cơ sở hạ tầng được phân bổ đều trong thời hạn thuê đất thì Tập đoàn ITA có...

202 liên quan