Không thay đổi mục tiêu năm 2020 vì Covid-19, Viettel Global vẫn dự kiến tăng trưởng 10-15%

Không thay đổi mục tiêu năm 2020 vì Covid-19, Viettel Global vẫn dự kiến tăng trưởng 10-15%

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư tại Đại hội cổ đông diễn ra ngày 29/05/2020, ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch...

31 liên quan

Viettel Global đặt mục tiêu tăng trưởng 10-15% trong năm 2020

Viettel Global đặt mục tiêu tăng trưởng 10-15% trong năm 2020

Ngày 29/5, Tổng công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường...

31 liên quan

Lợi nhuận quý I của Viettel Global tăng 600% nhờ thị trường Đông Nam Á

Lợi nhuận quý I của Viettel Global tăng 600% nhờ thị trường Đông Nam Á

Doanh thu từ cả 3 khu vực Đông Nam Á, Mỹ La-tinh và châu Phi đều tăng trưởng 2 chữ số trong quý đầu năm.

31 liên quan

Lợi nhuận quý 1-2020 của Viettel Global tăng 600% nhờ thị trường Đông Nam Á

Lợi nhuận quý 1-2020 của Viettel Global tăng 600% nhờ thị trường Đông Nam Á

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng doanh thu từ nước ngoài của Viettel từ cả 3 khu vực...

31 liên quan

Viettel Global lãi lớn từ chênh lệch tỷ giá

Viettel Global lãi lớn từ chênh lệch tỷ giá

Bên cạnh doanh thu từ hạch toán chênh lệch tỷ giá, cả 3 khu vực Đông Nam Á, Mỹ Latin và châu Phi đều tăng...

31 liên quan

Lợi nhuận của Viettel Global tăng 600% nhờ thị trường Đông Nam Á

Lợi nhuận của Viettel Global tăng 600% nhờ thị trường Đông Nam Á

Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel – Viettel Global (Upcom: VGI) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý...

31 liên quan

Viettel Global đạt lợi nhuận trước thuế dương sau kiểm toán

Viettel Global đạt lợi nhuận trước thuế dương sau kiểm toán

Doanh thu hợp nhất trong của Viettel Global (Upcom: VGI) năm 2019 tăng lên 17.100 tỷ đồng, lãi gộp tăng...

31 liên quan

Viettel đang kiếm bộn tiền từ thị trường nước ngoài

Viettel đang kiếm bộn tiền từ thị trường nước ngoài

Nhờ tập trung vào mảng viễn thông và đẩy mạnh chuyển đổi số, Viettel Global ghi nhận gãi gộp 6.100 tỷ đồng.

31 liên quan

Viettel Global báo lãi trước thuế 12 tỷ đồng năm 2019

Viettel Global báo lãi trước thuế 12 tỷ đồng năm 2019

Nhờ tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi, kết quả kinh doanh năm 2019 của VGI có phần được cải thiện so...

31 liên quan

Viettel Global đạt lợi nhuận trước thuế dương sau kiểm soát

Hoạt động kinh doanh của Viettel Global được cải thiện liên tục thông qua hoạt động cốt lõi là viễn thông...

31 liên quan

Viettel Global và đích đến tăng trưởng thêm 5 triệu thuê bao trong năm 2020

Viettel Global và đích đến tăng trưởng thêm 5 triệu thuê bao trong năm 2020

Hoạt động kinh doanh của Viettel Global được cải thiện liên tục nhờ tập trung vào hoạt động cốt lõi là viễn...

31 liên quan

Năm 2019, Viettel Global lãi gộp đạt 6.100 tỷ đồng

Năm 2019, Viettel Global lãi gộp đạt 6.100 tỷ đồng

Viettel Global vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019.

31 liên quan

Viettel Global đạt lợi nhuận trước thuế dương sau kiểm toán

Viettel Global đạt lợi nhuận trước thuế dương sau kiểm toán

Viettel Global công bố báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán, với doanh thu hợp nhất là 17.100 tỷ đồng.

31 liên quan

Ông Tào Đức Thắng được bầu làm làm Chủ tịch Viettel Global

Ông Tào Đức Thắng được bầu làm làm Chủ tịch Viettel Global

Hội đồng quản trị Viettel Global đã họp và ra nghị quyết về việc bầu ông Tào Đức Thắng, Phó Tổng giám đốc...

31 liên quan

Viettel Global: Lợi nhuận nương nhờ… tỷ giá

Viettel Global: Lợi nhuận nương nhờ… tỷ giá

Theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên, doanh thu nửa đầu năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế...

31 liên quan

Viettel thắng thầu cung cấp dịch vụ di động tại Cameroon

Chính phủ Cameroon vừa công bố kết quả gói thầu, theo đó Viettel Cameroun S.A.R.L (Liên doanh giữa Viettel...

31 liên quan