'Gỡ khó' cho địa phương việc cách ly chuyên gia nước ngoài phòng COVID-19

'Gỡ khó' cho địa phương việc cách ly chuyên gia nước ngoài phòng COVID-19

Chiều 26/5, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ phối hợp...

23 liên quan

Cải cách thủ tục hành chính để DN phục hồi

Cải cách thủ tục hành chính để DN phục hồi

23 liên quan

Hiến kế cải cách giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

Hiến kế cải cách giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

Ngày 26-5, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) của Thủ tướng Chính phủ phối...

23 liên quan

Hiến kế cải cách cơ chế giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

Hiến kế cải cách cơ chế giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

Chiều 26-5, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp Hiệp hội Doanh...

23 liên quan

Hiến kế cải cách giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

Hiến kế cải cách giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

Chiều 26-5, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ phối hợp...

23 liên quan

Chung tay hiến kế giúp doanh nghiệp 'vực dậy' hậu Covid-19

Chung tay hiến kế giúp doanh nghiệp 'vực dậy' hậu Covid-19

Cải cách thủ tục hành chính được xem là một trong những kênh quan trọng giúp doanh nghiệp 'vực dậy' hoạt...

23 liên quan

Hiến kế cải cách giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

Hiến kế cải cách giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

Chiều 26/5, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Hiệp hội doanh...

23 liên quan

'Hội nghị Diên Hồng' Thủ tướng với doanh nghiệp sẽ bàn vấn đề gì?

'Hội nghị Diên Hồng' Thủ tướng với doanh nghiệp sẽ bàn vấn đề gì?

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với tinh thần 'chống dịch như chống giặc' và Chính phủ điện tử, các thủ tục...

23 liên quan