Phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất

Phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất

Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan thành phối phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã...

9 liên quan

Hà Nội ưu đãi về thuế để thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Hà Nội ưu đãi về thuế để thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Các đơn vị cũng cần có biện pháp phù hợp không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương ưu đãi về thuế để vi...

9 liên quan

Hà Nội ưu đãi về thuế để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Hà Nội ưu đãi về thuế để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT - UBND về việc triển khai một số nhiệm vụ tài chính -...

9 liên quan

Hà Nội cắt giảm ít nhất thêm 5 % chi thường xuyên để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid -19

Hà Nội cắt giảm ít nhất thêm 5 % chi thường xuyên để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid -19

Ngày 1/6/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 09 về việc triển...

9 liên quan

Triển khai một số nhiệm vụ tài chính, ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Triển khai một số nhiệm vụ tài chính, ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND, về việc triển khai một số nhiệm vụ tài chính -...

9 liên quan

Ngành thuế chống thất thu ngân sách với các hộ kinh doanh lớn

Ngành thuế chống thất thu ngân sách với các hộ kinh doanh lớn

Cơ quan thuế phải thực hiện có hiệu quả các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước,...

9 liên quan

Ngân sách nhà nước liên tục vượt dự toán

Ngân sách nhà nước liên tục vượt dự toán

Đóng góp thành tích chung trong các chỉ số kinh tế năm 2019, thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán khoảng 5%.

9 liên quan

Ngân sách Nhà nước và mối lo từ những khoản thu một lần

Ngân sách Nhà nước và mối lo từ những khoản thu một lần

Trong khoảng 10 năm gần đây, Việt Nam luôn duy trì quy mô chi tiêu công ở mức cao, trong khi nguồn thu ngân...

9 liên quan

Tăng cường thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017

Tăng cường thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017

Tiếp tục tăng cường kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có hoàn thuế lớn, hoàn...

9 liên quan