1.135 dự án FDI đang hoạt động

Trong các khu công nghiệp của tỉnh hiện có khoảng 1.135 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên...

15 liên quan

Bảo đảm an ninh trật tự tại các khu công nghiệp

Bảo đảm an ninh trật tự tại các khu công nghiệp

Đến nay các khu công nghiệp (KCN) ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã thu hút được hơn 400 dự án FDI với...

15 liên quan

6 tháng thu hút 6 tỷ USD vốn FDI vào các khu công nghiệp

6 tháng thu hút 6 tỷ USD vốn FDI vào các khu công nghiệp

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính trong 6 tháng năm 2020, các khu công nghiệp, khu kinh tế...

15 liên quan

Gần 6 tỷ USD vốn FDI chảy vào các khu công nghiệp

Gần 6 tỷ USD vốn FDI chảy vào các khu công nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm, khoảng 6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài được đầu tư vào các khu công nghiệp, công...

15 liên quan

Các khu công nghiệp thu hút đầu tư 415 triệu USD

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, trong gần 6 tháng đầu năm, các khu công nghiệp trên địa bàn...

15 liên quan

Bất động sản khu công nghiệp: Cạnh tranh là cần thiết

Bất động sản khu công nghiệp: Cạnh tranh là cần thiết

Trong khi đại dịch Covid-19 vẫn đang ảnh hưởng lớn đến nhiều quốc gia trên thế giới, thu hút đầu tư FDI của...

15 liên quan

Thu hút 4,3 tỷ USD đầu tư vào các khu công nghiệp trong 5 tháng đầu năm

Thu hút 4,3 tỷ USD đầu tư vào các khu công nghiệp trong 5 tháng đầu năm

Trong 5 tháng đầu năm 2020, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước thu hút được khoảng 390 dự án đầu...

15 liên quan

Gần 4,3 tỷ USD vốn FDI 'chảy' vào các khu công nghiệp, khu kinh tế 5 tháng đầu năm 2020

Gần 4,3 tỷ USD vốn FDI 'chảy' vào các khu công nghiệp, khu kinh tế 5 tháng đầu năm 2020

Các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên cả nước thu hút được khoảng 4,3 tỷ USD vốn FDI trong 5...

15 liên quan

Đẩy mạnh thu hút đầu tư tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
Đẩy mạnh thu hút đầu tư tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng - Ảnh 1
Đẩy mạnh thu hút đầu tư tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng - Ảnh 2
Đẩy mạnh thu hút đầu tư tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng - Ảnh 3

Đẩy mạnh thu hút đầu tư tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Năm 2020, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu của chủ đề năm 2020 là 'Năm đẩy mạnh thu...

15 liên quan

Vĩnh Phúc: Vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Vĩnh Phúc: Vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Những tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc có nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng...

15 liên quan

Các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An đã thu hút được 211 dự án

Các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An đã thu hút được 211 dự án

Đến thời điểm hiện tại, Khu kinh tế Đông Nam có một số dự án đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, đóng...

15 liên quan