Bộ Thông tin & Truyền thông trình làng 2 nền tảng công nghệ 'Make in Vietnam' để đẩy nhanh chuyển đổi số

Bộ Thông tin & Truyền thông trình làng 2 nền tảng công nghệ 'Make in Vietnam' để đẩy nhanh chuyển đổi số

Nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo VAIS và Vbee được kỳ vọng sẽ thúc...

20 liên quan

Làm chủ nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Làm chủ nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức Lễ ra mắt nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng...

20 liên quan

Thêm một giải pháp trong chuỗi sự kiện nền tảng số 'Make in Vietnam'

Thêm một giải pháp trong chuỗi sự kiện nền tảng số 'Make in Vietnam'

Bộ TT&TT lại vừa cho ra mắt thêm nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo...

20 liên quan

Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt hai dịch vụ 'Make in Vietnam'

Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt hai dịch vụ 'Make in Vietnam'

Chiều 19-6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức lễ ra mắt các nền tảng công nghệ xử lý...

20 liên quan

Chính thức ra mắt hai nền tảng công nghệ về xử lý giọng nói tiếng Việt

Chính thức ra mắt hai nền tảng công nghệ về xử lý giọng nói tiếng Việt

Chiều 19/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ ra mắt nền tảng công nghệ xử lý giọng...

20 liên quan

Ra mắt nền tảng chuyển đổi giọng nói thành văn bản và giọng nói nhân tạo

Ra mắt nền tảng chuyển đổi giọng nói thành văn bản và giọng nói nhân tạo

Chiều 19/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng chuyển đổi giọng...

20 liên quan

Ra mắt nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt

Ra mắt nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt

Chiều 19/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Lễ ra mắt nền tảng công nghệ xử lý...

20 liên quan

Ra mắt nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng AI

Ra mắt nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng AI

VAIS và VBee là hai nền tảng tiên phong trong công nghệ lõi xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí tuệ...

20 liên quan