Việt Nam sẽ thiếu hụt trên 40.000 bé gái mỗi năm

Việt Nam sẽ thiếu hụt trên 40.000 bé gái mỗi năm

Mỗi năm trên thế giới có hàng triệu trẻ em gái là nạn nhân của các thực hành có hại ảnh hưởng tới cả thể...

14 liên quan

Thiếu hụt 140 triệu nữ giới trên toàn cầu

Thiếu hụt 140 triệu nữ giới trên toàn cầu

Theo Báo cáo Tình trạng Dân số Thế giới 2020 vừa được Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) công bố, mỗi năm...

14 liên quan

Định kiến giới vẫn tồn tại dai dẳng

Định kiến giới vẫn tồn tại dai dẳng

Theo Báo cáo Tình trạng Dân số Thế giới 2020 vừa được Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) công bố, mỗi năm...

14 liên quan

Việt Nam thiếu hụt 40.800 bé gái sơ sinh mỗi năm vì định kiến giới

Việt Nam thiếu hụt 40.800 bé gái sơ sinh mỗi năm vì định kiến giới

Báo cáo Thực trạng Dân số thế giới năm 2020 ước tính Việt Nam sẽ thiếu hụt 40.800 trẻ sơ sinh gái mỗi năm....

14 liên quan

Ưa thích con trai, Việt Nam sẽ thiếu hụt gần 41.000 bé gái mỗi năm

Ưa thích con trai, Việt Nam sẽ thiếu hụt gần 41.000 bé gái mỗi năm

Dựa trên sự mất cân bằng tỷ số giới tính, Báo cáo Thực trạng Dân số thế giới năm 2020 ước tính Việt Nam sẽ...

14 liên quan

Ước tính Việt Nam thiếu hụt 40.800 trẻ em gái mỗi năm vì 'sính con trai hơn con gái'

Ước tính Việt Nam thiếu hụt 40.800 trẻ em gái mỗi năm vì 'sính con trai hơn con gái'

Dựa trên sự mất cân bằng tỷ số giới tính, Báo cáo Thực trạng Dân số Thế giới năm 2020 ước tính Việt Nam sẽ...

14 liên quan

Việt Nam thiếu hụt 40.800 trẻ em gái mỗi năm vì tâm lý thích con trai

Việt Nam thiếu hụt 40.800 trẻ em gái mỗi năm vì tâm lý thích con trai

Tâm lý thích con trai và lựa chọn giới tính khi sinh là các yếu tố chính gây nên sự mất cân bằng tỷ số giới...

14 liên quan

Chấm dứt trọng nam khinh nữ để thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam

Chấm dứt trọng nam khinh nữ để thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam

Báo cáo Tình trạng Dân số Thế giới 2020 ước tính mỗi năm Việt Nam sẽ thiếu hụt 40.800 trẻ sơ sinh gái (so...

14 liên quan