Trưng bày hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật 'Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử'

Trưng bày hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật 'Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử'

Sáng 18-8, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bảo...

19 liên quan

Lần đầu tiên trưng bày giới thiệu 2 cuốn sổ tay của Bác Hồ

Lần đầu tiên trưng bày giới thiệu 2 cuốn sổ tay của Bác Hồ

Hai cuốn sổ tay ghi chép công việc hàng ngày của Bác Hồ cùng với 150 tài liệu, hiện vật và những câu chuyện...

19 liên quan

Cách mạng Tháng Tám: Cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 'là một cuộc...

19 liên quan

Lan tỏa giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Lan tỏa giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một trong những thắng...

19 liên quan

Trưng bày chuyên đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa'

Trưng bày chuyên đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa'

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã...

19 liên quan

Xúc động khi xem gần 100 bức ảnh tư liệu về Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Xúc động khi xem gần 100 bức ảnh tư liệu về Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Ảnh 1
Xúc động khi xem gần 100 bức ảnh tư liệu về Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Ảnh 2
Xúc động khi xem gần 100 bức ảnh tư liệu về Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Ảnh 3

Xúc động khi xem gần 100 bức ảnh tư liệu về Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020), Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí...

19 liên quan

Trưng bày chuyên đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa'

Trưng bày chuyên đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa'

Ngày 11/8, Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã khai mạc trưng bày chuyên đề và hội thảo khoa học...

19 liên quan

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9: Khẳng định tính chính nghĩa và văn minh Việt Nam

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9: Khẳng định tính chính nghĩa và văn minh Việt Nam

'Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa' là chủ đề hội thảo khoa học do...

19 liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 11/8, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ...

19 liên quan

Trưng bày và hội thảo 'Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa'

Sáng 11-8, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khai mạc trưng bày chuyên đề và...

19 liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ...

19 liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

19 liên quan

'Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa'

'Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa'

Ngày 11/8, Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã khai mạc trưng bày chuyên đề và hội thảo khoa học...

19 liên quan

Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa'

Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa'

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 11/8, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ...

19 liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

19 liên quan

Khai mạc trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Khai mạc trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Ảnh 1
Khai mạc trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Ảnh 2
Khai mạc trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Ảnh 3

Khai mạc trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, ngày 11.8, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ...

19 liên quan

Trưng bày chuyên đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa'

Trưng bày chuyên đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa'

Sáng 11-8, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề 'Chủ...

19 liên quan

Khai mạc Trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Khai mạc Trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức khai mạc Trưng bày...

19 liên quan