Thời báo Kinh tế Việt Nam có khả năng được 'hồi sinh'?

Thời báo Kinh tế Việt Nam có khả năng được 'hồi sinh'?

Bộ Thông tin và Truyền Thông vừa có công văn gửi Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, yêu cầu chuyển đổi hình...

15 liên quan

Yêu cầu chuyển đổi đúng hình thức pháp nhân của 'Thời báo Kinh tế Việt Nam'

Yêu cầu chuyển đổi đúng hình thức pháp nhân của 'Thời báo Kinh tế Việt Nam'

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Hội Khoa học kinh tế Việt Nam thực hiện đúng nội dung Quy hoạch phát...

15 liên quan

Bộ TT&TT yêu cầu chuyển đổi Tạp chí KTVN từ Thời báo KTVN

Bộ TT&TT yêu cầu chuyển đổi Tạp chí KTVN từ Thời báo KTVN

Bộ Thông tin & Truyền thông cho phép Hội Khoa học kinh tế Việt Nam được thực hiện chuyển đổi hình thức của...

15 liên quan

Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cần thực hiện đúng nội dung quy hoạch phát triển và quản lý báo chí

Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cần thực hiện đúng nội dung quy hoạch phát triển và quản lý báo chí

Bộ Thông tin & Truyền thông mới đây đã có công văn gửi Hội Khoa học kinh tế Việt Nam về việc chuyển đổi...

15 liên quan

Chuyển đổi ''Thời báo Kinh tế Việt Nam'' thành ''Tạp chí Kinh tế Việt Nam''

Chuyển đổi ''Thời báo Kinh tế Việt Nam'' thành ''Tạp chí Kinh tế Việt Nam''

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, trong đó yêu cầu Hội thực...

15 liên quan

Thời báo Kinh tế Việt Nam sẽ chuyển đổi thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam

Thời báo Kinh tế Việt Nam sẽ chuyển đổi thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền Thông đã chính thức có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quy hoạch báo...

15 liên quan

Yêu cầu chuyển đổi Thời báo Kinh tế Việt Nam chuyển đổi thành Tạp chí

Yêu cầu chuyển đổi Thời báo Kinh tế Việt Nam chuyển đổi thành Tạp chí

Nếu quá thời hạn 3 tháng kể từ ngày Giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí Kinh tế Việt Nam có hiệu lực,...

15 liên quan

Yêu cầu chuyển đổi Thời báo Kinh tế Việt Nam thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền Thông vừa có công văn số 3087/BTTT-CBC gửi Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, trong đó...

15 liên quan

Yêu cầu chuyển đổi Thời báo Kinh tế Việt Nam thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam

Yêu cầu chuyển đổi Thời báo Kinh tế Việt Nam thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền Thông đã chính thức có văn bản chỉ đạo và yêu cầu Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam làm...

15 liên quan

Đề nghị chuyển đổi hình thức của pháp nhân cho Thời báo Kinh tế Việt Nam

Đề nghị chuyển đổi hình thức của pháp nhân cho Thời báo Kinh tế Việt Nam

Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) vừa có văn bản đề nghị Hội Khoa học kinh tế Việt Nam triển khai thực...

15 liên quan

Bộ Thông tin và Truyền thông vào cuộc vụ giải thể Thời báo Kinh tế Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông vào cuộc vụ giải thể Thời báo Kinh tế Việt Nam

Sau 1 tháng kể từ khi báo chí, mạng xã hội đăng tải thông tin về 'lệnh' giải thể của Hội Khoa học Kinh tế...

15 liên quan