Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Cơ yếu Quân đội

Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Cơ yếu Quân đội

Sáng 10-9, tại Hà Nội, Cục Cơ yếu (Bộ Tổng Tham mưu) tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm Ngày thành...

29 liên quan

Xây dựng ngành Cơ yếu Quân đội vững mạnh, chính quy, hiện đại

Xây dựng ngành Cơ yếu Quân đội vững mạnh, chính quy, hiện đại

Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM), tiền thân là Ban Mật mã quân sự thuộc Phòng Thông tin liên lạc (BTTM)...

29 liên quan

Nghiệm thu công trình Biên niên sự kiện Bộ Tổng Tham mưu (1976-1977)

Nghiệm thu công trình Biên niên sự kiện Bộ Tổng Tham mưu (1976-1977)

Chiều 8-9, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức Hội nghị nghiệm thu công trình Biên niên sự kiện...

29 liên quan

Chặng đường 75 năm hào hùng của Bộ Tổng tham mưu

Chặng đường 75 năm hào hùng của Bộ Tổng tham mưu

Với những thành tích, chiến công và truyền thống hào hùng trong 75 năm qua, Bộ Tổng tham mưu (BTTM) sẽ ngày...

29 liên quan

Xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ...

29 liên quan

Bám sát thực tiễn, tham mưu tổ chức, xây dựng quân đội phù hợp với từng giai đoạn cách mạng

Tháng 9-1945, Tổ Nhân sự, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) được hình thành. Đây là tổ chức đầu tiên trong các tổ...

29 liên quan

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược, chỉ đạo, chỉ huy toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (*)

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược, chỉ đạo, chỉ huy toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (*)

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, tự hào cùng đồng bào, đồng chí cả nước vừa kỷ niệm 75 năm Cách mạng...

29 liên quan

Tham mưu chỉ đạo tổ chức, xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Những năm qua, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) đã tham mưu với Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về tổ chức...

29 liên quan

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Sáng 5/9, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân...

29 liên quan

Phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng Bộ Tổng Tham mưu xứng đáng là cơ quan chỉ huy, tham mưu chiến lược, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng Bộ Tổng Tham mưu xứng đáng là cơ quan chỉ huy, tham mưu chiến lược, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, chấm dứt gần 100 năm đô hộ của thực...

29 liên quan

Nâng cao năng lực của Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19

Nâng cao năng lực của Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 31-8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức Hội nghị về nhu cầu đầu tư năng lực quản lý, bảo vệ...

29 liên quan

Đề xuất kế hoạch, chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Nhằm đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tháng 6-1967, Bộ Chính trị họp thông qua quyết tâm chiến...

29 liên quan

Luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Quân đội và nhân dân

Luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Quân đội và nhân dân

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành (7/9/1945-7/9/2020), Bộ Tổng Tham mưu đã...

29 liên quan

Thực hiện xuất sắc vai trò tham mưu, chỉ huy Quân đội trong các giai đoạn cách mạng

Thực hiện xuất sắc vai trò tham mưu, chỉ huy Quân đội trong các giai đoạn cách mạng

LTS: Sáng 26-8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức Hội thảo khoa học 'BTTM Quân đội nhân dân Việt...

29 liên quan

Thực hiện xuất sắc vai trò tham mưu, chỉ huy Quân đội trong các giai đoạn cách mạng
Thực hiện xuất sắc vai trò tham mưu, chỉ huy Quân đội trong các giai đoạn cách mạng - Ảnh 1
Thực hiện xuất sắc vai trò tham mưu, chỉ huy Quân đội trong các giai đoạn cách mạng - Ảnh 2
Thực hiện xuất sắc vai trò tham mưu, chỉ huy Quân đội trong các giai đoạn cách mạng - Ảnh 3

Thực hiện xuất sắc vai trò tham mưu, chỉ huy Quân đội trong các giai đoạn cách mạng

LTS: Sáng 26-8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức Hội thảo khoa học 'BTTM Quân đội nhân dân Việt...

29 liên quan

Làm sáng rõ vai trò, vị trí của cơ quan tham mưu chiến lược

Làm sáng rõ vai trò, vị trí của cơ quan tham mưu chiến lược

Hội thảo khoa học 'Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng...

29 liên quan

Bộ Tổng Tham mưu - truyền thống hào hùng, chiến thắng vẻ vang

Bộ Tổng Tham mưu - truyền thống hào hùng, chiến thắng vẻ vang

Hội thảo khoa học 'Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng...

29 liên quan

Hội thảo khoa học về Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam
Hội thảo khoa học về Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam - Ảnh 1
Hội thảo khoa học về Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam - Ảnh 2
Hội thảo khoa học về Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam - Ảnh 3

Hội thảo khoa học về Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học 'Bộ Tổng Tham...

29 liên quan

Bộ Tổng Tham mưu với quá trình xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCHỦy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòngNgày 2-9-1945,...

29 liên quan

Chỉ đạo xây dựng quân đội tiến lên chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Ngay sau khi miền Bắc được giải phóng, miền Nam vẫn dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ, để tăng cường khả...

29 liên quan

Hiệu quả từ phong trào thi đua 'Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt'

Hiệu quả từ phong trào thi đua 'Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt'

Những năm qua, công tác lập, phân bổ ngân sách ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) luôn đạt...

29 liên quan

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo tác chiến trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo tác chiến trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954

Từ hè-thu năm 1953, thực dân Pháp bắt đầu triển khai kế hoạch Nava, điều động thêm quân từ Pháp, Bắc Phi,...

29 liên quan

Bộ Tổng Tham mưu tổ chức các hoạt động tri ân tại Thái Nguyên

Bộ Tổng Tham mưu tổ chức các hoạt động tri ân tại Thái Nguyên

Sáng 23-8, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) thực hiện chương trình tri ân về nguồn tại AKT Định...

29 liên quan

Chỉ đạo xây dựng bộ đội chủ lực trong kháng chiến chống Pháp

Để phù hợp với yêu cầu tác chiến trong tình hình mới, đầu năm 1950, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) đã hoàn thành...

29 liên quan

Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị thông qua phim tài liệu về Bộ Tổng Tham mưu

Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị thông qua phim tài liệu về Bộ Tổng Tham mưu

Ngày 20-8, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy...

29 liên quan

Đánh giá hai năm thực hiện giai đoạn 1 đề án thành lập Bộ tư lệnh 86

Chiều 17-8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá hai năm thực hiện giai...

29 liên quan

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam-nhân tố quyết định quá trình xây dựng, trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam-nhân tố quyết định quá trình xây dựng, trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu

LTS: Ngày 7-9-1945, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. 75 năm qua...

29 liên quan