BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2025 tăng gấp đôi quy mô tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp...

13 liên quan

XÁC ĐỊNH RÕ QUY MÔ, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

XÁC ĐỊNH RÕ QUY MÔ, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm đáp...

13 liên quan

NÂNG GẤP ĐÔI CHỈ TIÊU TUYỂN SINH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025

NÂNG GẤP ĐÔI CHỈ TIÊU TUYỂN SINH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025

Sáng nay, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi...

13 liên quan

Công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp....

13 liên quan

Thông điệp giáo dục nghề nghiệp lên... xe buýt

Thông điệp giáo dục nghề nghiệp lên... xe buýt

Trong những ngày qua, trên một số xe buýt ở Hà Nội xuất hiện hình ảnh truyền thông về giáo dục nghề nghiệp....

13 liên quan

Xe buýt Thủ đô truyền thông Giáo dục nghề nghiệp

Xe buýt Thủ đô truyền thông Giáo dục nghề nghiệp

Mấy ngày nay người dân Hà Nội xôn xao về một quảng cáo mới trên xe buýt xuất hiện hình ảnh truyền thông về...

13 liên quan

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp với Hàn Quốc

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp với Hàn Quốc

Ngày 21/8/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ Ký...

13 liên quan

Đa dạng hóa các hình thức truyền thông giáo dục nghề nghiệp

Đa dạng hóa các hình thức truyền thông giáo dục nghề nghiệp

Lần đầu tiên, trên những chiếc xe buýt ở Hà Nội xuất hiện hình ảnh truyền thông về giáo dục nghề nghiệp....

13 liên quan