Giá thực phẩm ngày 6/5: Giá rau củ quả tăng nhẹ, giá mít Thái giảm

Giá thực phẩm ngày 6/5: Giá rau củ quả tăng nhẹ, giá mít Thái giảm

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 6/5 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 5/5: Giá rau củ quả tăng nhẹ, bưởi da xanh tăng giá mạnh

Giá thực phẩm ngày 5/5: Giá rau củ quả tăng nhẹ, bưởi da xanh tăng giá mạnh

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 5/5 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng giá...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 4/5: Giá rau củ quả giảm giá nhẹ

Giá thực phẩm ngày 4/5: Giá rau củ quả giảm giá nhẹ

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 4/5 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 30/4: Giá rau củ quả đảo chiều giảm nhẹ

Giá thực phẩm ngày 30/4: Giá rau củ quả đảo chiều giảm nhẹ

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 30/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 29/4: Giá rau củ quả đảo chiều giảm nhẹ

Giá thực phẩm ngày 29/4: Giá rau củ quả đảo chiều giảm nhẹ

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 29/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đảo chiều...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 28/4: Giá rau xanh tăng mạnh, giá gà hơi giảm mạnh

Giá thực phẩm ngày 28/4: Giá rau xanh tăng mạnh, giá gà hơi giảm mạnh

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 28/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 27/4: Giá rau củ quả tăng mạnh

Giá thực phẩm ngày 27/4: Giá rau củ quả tăng mạnh

Rau củ, thực phẩm hôm nay 27/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục giữ...

167 liên quan

Thị trường ngày 25/4: Giá rau xanh tăng nhẹ, giá trái cây giảm mạnh

Thị trường ngày 25/4: Giá rau xanh tăng nhẹ, giá trái cây giảm mạnh

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 25/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) rau xanh...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 21/4: Giá rau xanh đi ngang, ớt tăng giá mạnh

Giá thực phẩm ngày 21/4: Giá rau xanh đi ngang, ớt tăng giá mạnh

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 21/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 20/4: Giá rau xanh tăng, giá heo hơi giảm nhẹ

Giá thực phẩm ngày 20/4: Giá rau xanh tăng, giá heo hơi giảm nhẹ

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 20/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 19/4: Giá rau xanh giảm, củ quả tăng nhẹ

Giá thực phẩm ngày 19/4: Giá rau xanh giảm, củ quả tăng nhẹ

Rau củ, thực phẩm hôm nay 19/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục xu...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 18/4: Giá rau củ quả tiếp tục giảm nhẹ

Giá thực phẩm ngày 18/4: Giá rau củ quả tiếp tục giảm nhẹ

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 18/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 14/4: Giá rau xanh giảm nhẹ

Giá thực phẩm ngày 14/4: Giá rau xanh giảm nhẹ

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 12/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 10/4: Giá rau củ quả nhích tăng nhẹ

Giá thực phẩm ngày 10/4: Giá rau củ quả nhích tăng nhẹ

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 10/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có có xu...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 9/4: Giá rau củ quả giảm nhẹ

Giá thực phẩm ngày 9/4: Giá rau củ quả giảm nhẹ

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 9/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có có xu...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 7/4: Giá rau củ quả giảm nhẹ, giá gà hơi tăng mạnh

Giá thực phẩm ngày 7/4: Giá rau củ quả giảm nhẹ, giá gà hơi tăng mạnh

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 7/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có có xu...

167 liên quan

Giá thực phẩm rau quả ngày 6/4: Giá rau xanh quay đầu giảm

Giá thực phẩm rau quả ngày 6/4: Giá rau xanh quay đầu giảm

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 6/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có tiếp...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 5/4: Rau xanh và một số loại trái cây giảm giá nhẹ

Giá thực phẩm ngày 5/4: Rau xanh và một số loại trái cây giảm giá nhẹ

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 5/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 2/4: Rau xanh giảm giá nhẹ, giá đi ngang một số loại trái cây

Giá thực phẩm ngày 2/4: Rau xanh giảm giá nhẹ, giá đi ngang một số loại trái cây

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 2/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 1/4: Rau xanh giảm giá, một số loại trái cây tăng giá nhẹ

Giá thực phẩm ngày 1/4: Rau xanh giảm giá, một số loại trái cây tăng giá nhẹ

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 1/4 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu...

167 liên quan

Giá thực phẩm rau củ quả ngày 30/3: Giá rau xanh tăng mạnh

Giá thực phẩm rau củ quả ngày 30/3: Giá rau xanh tăng mạnh

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 30/3 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) giá rau...

167 liên quan

Giá thực phẩm 29/3: Giá rau xanh giảm nhẹ, một số loại trái cây tăng nhẹ

Giá thực phẩm 29/3: Giá rau xanh giảm nhẹ, một số loại trái cây tăng nhẹ

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 29/3 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 26/3: Giá rau xanh và một vài loại trái cây tăng

Giá thực phẩm ngày 26/3: Giá rau xanh và một vài loại trái cây tăng

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 26/3 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 25/3: Giá rau xanh và một vài loại trái cây quay đầu tăng

Giá thực phẩm ngày 25/3: Giá rau xanh và một vài loại trái cây quay đầu tăng

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 25/3 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) quay đầu...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 24/3: Giá đi ngang, lượng hàng tại chợ đầu mối tăng

Giá thực phẩm ngày 24/3: Giá đi ngang, lượng hàng tại chợ đầu mối tăng

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 24/3 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 23/3: Giá một số loại rau xanh tăng mạnh

Giá thực phẩm ngày 23/3: Giá một số loại rau xanh tăng mạnh

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 23/3 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 22/3: Giá một số loại rau tăng, một số củ quả giảm giá

Giá thực phẩm ngày 22/3: Giá một số loại rau tăng, một số củ quả giảm giá

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 21/3 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 20/3: Giá một số loại thực phẩm giảm nhẹ, giá chanh tăng

Giá thực phẩm ngày 20/3: Giá một số loại thực phẩm giảm nhẹ, giá chanh tăng

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 20/3 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 19/3: Duy trì ổn định

Giá thực phẩm ngày 19/3: Duy trì ổn định

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 18/3 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 18/3: Thị trường giữ mức giá ổn định

Giá thực phẩm ngày 18/3: Thị trường giữ mức giá ổn định

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 18/3 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 17/3: Thị trường giữ mức ổn định

Giá thực phẩm hôm nay 17/3: Thị trường giữ mức ổn định

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 17/3 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục...

167 liên quan

Giá thực phẩm ngày 16/3: Duy trì ổn định, sức mua rau củ tăng nhẹ

Giá thực phẩm ngày 16/3: Duy trì ổn định, sức mua rau củ tăng nhẹ

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay 16/3 tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) duy trì...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 15/3: Giá rau củ, rau ăn lá, trái cây tiếp tục tăng nhẹ

Giá thực phẩm hôm nay 15/3: Giá rau củ, rau ăn lá, trái cây tiếp tục tăng nhẹ

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu hướng...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 11/3: Giá ổn định, sức mua thị trường tăng dần

Giá thực phẩm hôm nay 11/3: Giá ổn định, sức mua thị trường tăng dần

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) giữ mức khá...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 10/3: Quay đầu tăng sau nhiều ngày giảm

Giá thực phẩm hôm nay 10/3: Quay đầu tăng sau nhiều ngày giảm

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) sau nhiều ngày...

167 liên quan

Áp lực từ thực phẩm tăng giá

Áp lực từ thực phẩm tăng giá

Khác với hệ thống các siêu thị được bình ổn giá, thị trường hàng hóa, thực phẩm tại các chợ truyền thống,...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 8/3: Rau củ tiếp tục đà giảm giá

Giá thực phẩm hôm nay 8/3: Rau củ tiếp tục đà giảm giá

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục nhịp...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 4/3: Giá rau củ đi ngang, giá dừa thô tăng mạnh

Giá thực phẩm hôm nay 4/3: Giá rau củ đi ngang, giá dừa thô tăng mạnh

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) giữ xu hướng...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 3/3: Giá rau củ có xu hướng giảm nhẹ

Giá thực phẩm hôm nay 3/3: Giá rau củ có xu hướng giảm nhẹ

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục duy...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 25/2: Duy trì ổn định

Giá thực phẩm hôm nay 25/2: Duy trì ổn định

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) duy trì ổn...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 24/2: Giá thịt giảm, cá tăng

Giá thực phẩm hôm nay 24/2: Giá thịt giảm, cá tăng

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có sự điều...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 23/2: Giảm đồng loạt

Giá thực phẩm hôm nay 23/2: Giảm đồng loạt

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đồng loạt...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 22/2: Giá rau củ đi ngang, thủy sản bật tăng

Giá thực phẩm hôm nay 22/2: Giá rau củ đi ngang, thủy sản bật tăng

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có sự biến...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 21/2: Giá rau củ, thực phẩm biến động trái chiều

Giá thực phẩm hôm nay 21/2: Giá rau củ, thực phẩm biến động trái chiều

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có sự điều...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 20/2: Giá rau củ ổn định, thực phẩm giảm

Giá thực phẩm hôm nay 20/2: Giá rau củ ổn định, thực phẩm giảm

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có sự điều...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 19/2: Giá rau củ, thực phẩm ổn định

Giá thực phẩm hôm nay 19/2: Giá rau củ, thực phẩm ổn định

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chững lại sau...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 18/2: Giá rau củ tiếp tục đà tăng, giá thịt heo hạ nhiệt

Giá thực phẩm hôm nay 18/2: Giá rau củ tiếp tục đà tăng, giá thịt heo hạ nhiệt

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục đà...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 17/2: Giá rau củ, thực phẩm tăng nhẹ sau Tết

Giá thực phẩm hôm nay 17/2: Giá rau củ, thực phẩm tăng nhẹ sau Tết

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bật tăng trở...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 10/2: Cận Tết giá rau củ giảm, thực phẩm ổn định

Giá thực phẩm hôm nay 10/2: Cận Tết giá rau củ giảm, thực phẩm ổn định

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chững lại và...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 9/2: Giá rau củ giảm, thực phẩm tăng mạnh

Giá thực phẩm hôm nay 9/2: Giá rau củ giảm, thực phẩm tăng mạnh

Giá rau củ, thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) biến động trái...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 8/2: Giá rau củ, thực phẩm đi ngang

Giá thực phẩm hôm nay 8/2: Giá rau củ, thực phẩm đi ngang

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục xu...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 7/2: Giá rau củ đi ngang, thực phẩm giảm

Giá thực phẩm hôm nay 7/2: Giá rau củ đi ngang, thực phẩm giảm

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu hướng đi...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 6/2: Giá rau củ, thực phẩm đồng loạt giảm mạnh

Giá thực phẩm hôm nay 6/2: Giá rau củ, thực phẩm đồng loạt giảm mạnh

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hôm nay đồng...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 5/2: Giá rau củ tăng, trái cây ổn định

Giá thực phẩm hôm nay 5/2: Giá rau củ tăng, trái cây ổn định

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng nhẹ trở...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 4/2: Hàng về chợ tăng, giá không biến động

Giá thực phẩm hôm nay 4/2: Hàng về chợ tăng, giá không biến động

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) duy trì ở mức...

167 liên quan

Giá rau củ tăng mạnh, trái cây ít biến động

Giá rau củ tăng mạnh, trái cây ít biến động

Báo cáo mới nhất của Sở Công Thương TP HCM về tình hình hoạt động của ngành công thương trên địa bàn TP...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 3/2: Đồng loạt tăng trở lại

Giá thực phẩm hôm nay 3/2: Đồng loạt tăng trở lại

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bất ngờ tăng...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 2/2: Giá rau củ chững, thực phẩm tiếp đà tăng

Giá thực phẩm hôm nay 2/2: Giá rau củ chững, thực phẩm tiếp đà tăng

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) duy trì mức ổn...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 30/1: Giá rau củ ổn định, một số loại thực phẩm tăng giá nhẹ

Giá thực phẩm hôm nay 30/1: Giá rau củ ổn định, một số loại thực phẩm tăng giá nhẹ

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay có sự biến động trái chiều khi tiếp tục giảm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 29/1: Rau củ đà giảm, gia cầm tăng giá

Giá thực phẩm hôm nay 29/1: Rau củ đà giảm, gia cầm tăng giá

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và TP. Hồ Chí Minh tiếp đà giảm,...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 28/1: Giá rau củ giảm nhẹ, thực phẩm tăng

Giá thực phẩm hôm nay 28/1: Giá rau củ giảm nhẹ, thực phẩm tăng

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và TP. Hồ Chí Minh quay đầu giảm,...

167 liên quan

Giá nhiều loại thực phẩm tăng mạnh trước rằm tháng Chạp
Giá nhiều loại thực phẩm tăng mạnh trước rằm tháng Chạp - Ảnh 1
Giá nhiều loại thực phẩm tăng mạnh trước rằm tháng Chạp - Ảnh 2
Giá nhiều loại thực phẩm tăng mạnh trước rằm tháng Chạp - Ảnh 3

Giá nhiều loại thực phẩm tăng mạnh trước rằm tháng Chạp

Trong ngày 26/1 (ngày 14 tháng Chạp), nhiều người chọn ăn chay, mua đồ cúng rằm khiến giá cả nhiều mặt hàng...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 26/1: Giá rau củ, thực phẩm đồng loạt tăng

Giá thực phẩm hôm nay 26/1: Giá rau củ, thực phẩm đồng loạt tăng

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và TP. Hồ Chí Minh đồng loạt tăng...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 25/1: Tiêu thụ chậm, giá xoài giảm mạnh

Giá thực phẩm hôm nay 25/1: Tiêu thụ chậm, giá xoài giảm mạnh

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và TP. Hồ Chí Minh đi ngang,...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 24/1: Nhu cầu tiêu thụ chậm, rau củ thực phẩm chững giá

Giá thực phẩm hôm nay 24/1: Nhu cầu tiêu thụ chậm, rau củ thực phẩm chững giá

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại khu vực TP. Hồ Chí Minh đi ngang, trong khi giảm nhẹ và neo ở mức thấp...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 23/1: Giá rau củ, thực phẩm biến động trái chiều

Giá thực phẩm hôm nay 23/1: Giá rau củ, thực phẩm biến động trái chiều

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay có sự điều chỉnh trái chiều khi giảm nhẹ tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và ổn...

167 liên quan

ĐBSCL: Giá thịt heo tăng, nhiều loại rau củ quả giảm

ĐBSCL: Giá thịt heo tăng, nhiều loại rau củ quả giảm

Tại ĐBSCL, những ngày tháng Chạp của năm Canh Tý 2020, giá heo hơi tăng trở lại, trong khi nhiều loại rau,...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 22/1: Giá rau củ ổn định

Giá thực phẩm hôm nay 22/1: Giá rau củ ổn định

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và quay đầu giảm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 20/1: Giá rau củ ổn định, trái cây tăng

Giá thực phẩm hôm nay 20/1: Giá rau củ ổn định, trái cây tăng

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) duy trì ổn...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 19/1: Giá rau củ thực phẩm đồng loạt tăng 5.000 đồng/kg

Giá thực phẩm hôm nay 19/1: Giá rau củ thực phẩm đồng loạt tăng 5.000 đồng/kg

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đồng loạt tăng...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 18/1: Thực phẩm, rau củ ổn định, trái cây rớt giá

Giá thực phẩm hôm nay 18/1: Thực phẩm, rau củ ổn định, trái cây rớt giá

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP.Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định, riêng...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 17/1: Giá rau củ ổn định, thịt heo tăng

Giá thực phẩm hôm nay 17/1: Giá rau củ ổn định, thịt heo tăng

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) duy trì ổn...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 16/1: Chuối xiêm, sầu riêng giảm giá mạnh 30.000 đồng/kg

Giá thực phẩm hôm nay 16/1: Chuối xiêm, sầu riêng giảm giá mạnh 30.000 đồng/kg

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp đà giảm,...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 15/1: Giá rau củ giảm, thực phẩm tăng

Giá thực phẩm hôm nay 15/1: Giá rau củ giảm, thực phẩm tăng

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có sự điều...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 6/1: Giá rau củ ổn định, thực phẩm tăng

Giá thực phẩm hôm nay 6/1: Giá rau củ ổn định, thực phẩm tăng

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có sự điều...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 29/12: Giá thanh long giảm mạnh

Giá thực phẩm hôm nay 29/12: Giá thanh long giảm mạnh

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP.Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sự điều chỉnh trái...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 25/12: Giá rau củ tăng

Giá thực phẩm hôm nay 25/12: Giá rau củ tăng

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bật tăng trở lại với...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 24/12: Giá thịt tăng mạnh, rau củ đi ngang

Giá thực phẩm hôm nay 24/12: Giá thịt tăng mạnh, rau củ đi ngang

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sự điều chỉnh trái...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 23/12: Tăng giảm trái chiều

Giá thực phẩm hôm nay 23/12: Tăng giảm trái chiều

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sự điều chỉnh trái...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 20/12: Giá rau củ ổn định

Giá thực phẩm hôm nay 20/12: Giá rau củ ổn định

Giá rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chững lại và duy trì ổn định sau...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 19/12: Giá rau củ, trái cây tăng trở lại

Giá thực phẩm hôm nay 19/12: Giá rau củ, trái cây tăng trở lại

Giá rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đồng loạt tăng trở lại....

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 12/12: Không biến động

Giá thực phẩm hôm nay 12/12: Không biến động

Giá thực phẩm, rau củ hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giữ ở mức ổn...

167 liên quan

Giá nhiều loại rau củ quả giảm mạnh

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 5/12: Giá thanh long nghịch vụ giảm mạnh

Giá thực phẩm hôm nay 5/12: Giá thanh long nghịch vụ giảm mạnh

Giá thực phẩm rau củ hôm nay tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm....

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 3/12: Rau răm hút hàng, tăng giá

Giá thực phẩm hôm nay 3/12: Rau răm hút hàng, tăng giá

Giá thực phẩm, rau củ tại hôm nay tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 2/12: Giá rau củ quay đầu giảm sau nhiều ngày tăng

Giá thực phẩm hôm nay 2/12: Giá rau củ quay đầu giảm sau nhiều ngày tăng

Giá rau củ tại hôm nay tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long quay đầu giảm sau...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 30/11: Giá rau củ bật tăng trở lại

Giá thực phẩm hôm nay 30/11: Giá rau củ bật tăng trở lại

Giá rau củ tại hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bật tăng trở lại với...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 29/11: Giá rau củ duy trì ổn định

Giá thực phẩm hôm nay 29/11: Giá rau củ duy trì ổn định

Giá thực phẩm hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định khi...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 28/11: Giá trứng gia cầm tăng

Giá thực phẩm hôm nay 28/11: Giá trứng gia cầm tăng

Giá thực phẩm rau củ tại hôm nay tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 27/11: Giá rau củ, thực phẩm biến động trái chiều

Giá thực phẩm hôm nay 27/11: Giá rau củ, thực phẩm biến động trái chiều

Trong khi giá rau củ tại TP.Hồ Chí Minh hôm nay giảm thì tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lại...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 26/11: Giá rau củ không có biến động

Giá thực phẩm hôm nay 26/11: Giá rau củ không có biến động

Giá rau củ tại hôm nay tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định sau...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 25/11: Giá rau củ biến động trái chiều

Giá thực phẩm hôm nay 25/11: Giá rau củ biến động trái chiều

Giá rau củ tại hôm nay tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sự điều chỉnh trái...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 24/11: Giá rau củ đi ngang

Giá thực phẩm hôm nay 24/11: Giá rau củ đi ngang

Giá thực phẩm rau củ tại hôm nay tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chững lại...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 23/11: Giá rau củ, trái cây tiếp đà giảm

Giá thực phẩm hôm nay 23/11: Giá rau củ, trái cây tiếp đà giảm

Giá thực phẩm rau củ tại hôm nay tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp đà...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 21/11: Giá chanh lai giảm

Giá thực phẩm hôm nay 21/11: Giá chanh lai giảm

Giá thực phẩm, rau củ tại hôm nay tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ở...

167 liên quan

Giá thực phẩm hôm nay 19/11: Giá rau giảm, bắp trái tăng giá

Giá thực phẩm hôm nay 19/11: Giá rau giảm, bắp trái tăng giá

Giá rau củ tại hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) quay đầu...

167 liên quan