Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia: Kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước

Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia: Kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước

Cổng dữ liệu quốc gia là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu trên mạng Internet phục vụ việc công bố...

20 liên quan

Thiết lập Cổng dữ liệu quốc gia, nền tảng quan trọng của Chính phủ số

Thiết lập Cổng dữ liệu quốc gia, nền tảng quan trọng của Chính phủ số

Cổng dữ liệu quốc gia Data.gov.vn được thiết lập để làm nền tảng, phương tiện triển khai quản trị dữ liệu...

20 liên quan

Cổng dữ liệu quốc gia - Nơi khai thác dữ liệu mở đã được khởi động

Cổng dữ liệu quốc gia - Nơi khai thác dữ liệu mở đã được khởi động

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức tổ chức khởi động Cổng dữ liệu quốc gia sau một thời gian xây...

20 liên quan

Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia, nền tảng phát triển Chính phủ số

Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia, nền tảng phát triển Chính phủ số

Ngày 31/8, Bộ TT&TT tổ chức lễ khởi động Cổng dữ liệu quốc gia Data.gov.vn, nhằm thực hiện Nghị định...

20 liên quan

Cổng dữ liệu quốc gia: Nền tảng hỗ trợ đắc lực phát triển Chính phủ điện tử

Cổng dữ liệu quốc gia: Nền tảng hỗ trợ đắc lực phát triển Chính phủ điện tử

Cổng dữ liệu quốc gia là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu trên mạng Internet phục vụ việc công bố...

20 liên quan

Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia

Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia

Chiều 31/8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ khởi động Cổng dữ liệu quốc gia.

20 liên quan

Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia hướng tới Chính phủ số

Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia hướng tới Chính phủ số

Chiều ngày 31/8, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chính thức khởi động Cổng dữ liệu quốc gia trên...

20 liên quan

Thiết lập Cổng dữ liệu quốc gia, nền tảng quan trọng của Chính phủ số

Thiết lập Cổng dữ liệu quốc gia, nền tảng quan trọng của Chính phủ số

Cổng dữ liệu quốc gia Data.gov.vn được thiết lập để làm nền tảng, phương tiện triển khai quản trị dữ liệu...

20 liên quan

Bước đột phá để thay đổi thói quen, hành vi và cách thức ứng dụng CNTT

Bước đột phá để thay đổi thói quen, hành vi và cách thức ứng dụng CNTT

Việc khởi động cổng dữ liệu quốc gia (https://data.gov.vn) là bước đột phá để thay đổi thói quen, hành vi...

20 liên quan

Chính thức khởi động Cổng dữ liệu quốc gia Data.gov.vn

Chính thức khởi động Cổng dữ liệu quốc gia Data.gov.vn

Ngày 31/8, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức tổ chức Lễ khởi động Cổng dữ liệu quốc gia.

20 liên quan

Ra mắt Cổng dữ liệu Quốc gia Data.gov.vn

Ra mắt Cổng dữ liệu Quốc gia Data.gov.vn

Chiều 31-8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt Cổng dữ liệu quốc gia Data.gov.vn.

20 liên quan

Khởi động xây dựng Cổng dữ liệu quốc gia

Khởi động xây dựng Cổng dữ liệu quốc gia

Chiều 31-8, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khởi động xây dựng Cổng dữ liệu quốc gia (địa chỉ...

20 liên quan

Cổng dữ liệu quốc gia Data.gov.vn chính thức đi vào hoạt động

Cổng dữ liệu quốc gia Data.gov.vn chính thức đi vào hoạt động

Cổng dữ liệu quốc gia sẽ được kết nối và tích hợp một số nền tảng như bản đồ số Vmap, mã địa chỉ bưu chính...

20 liên quan