Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 thành công tốt đẹp

Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 thành công tốt đẹp

Ngày10/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á...

7 liên quan

Lực lượng Công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đồng AIPA lần thứ 41

Lực lượng Công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đồng AIPA lần thứ 41

Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu vai trò quan trọng trong công tác chủ...

7 liên quan

Đảm bảo tốt nhất điều kiện an ninh, y tế phục vụ Đại hội đồng AIPA-41

Đảm bảo tốt nhất điều kiện an ninh, y tế phục vụ Đại hội đồng AIPA-41

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế...

7 liên quan

Kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng AIPA 41

Chiều 5-9, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban...

7 liên quan

Kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng AIPA-41

Chiều 5-9, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Tiểu ban An...

7 liên quan

Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đồng AIPA-41

Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đồng AIPA-41

Chiều 5/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng...

7 liên quan