Hội nghị Cục trưởng Tác chiến quân đội các nước ASEAN lần thứ 10

Sáng 16-9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Cục trưởng Tác chiến quân đội các...

14 liên quan

Hợp tác quân sự vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Hợp tác quân sự vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Ngày 16/9, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Cục trưởng Tác chiến Quân đội các nước ASEAN...

14 liên quan

Hợp tác quốc phòng giúp ASEAN gắn kết và lớn mạnh

Hợp tác quốc phòng giúp ASEAN gắn kết và lớn mạnh

Đó là khẳng định của trưởng đoàn Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến Cục trưởng Tác chiến Quân đội các nước...

14 liên quan

Tăng cường hợp tác thực chất, chủ động ứng phó thách thức

Tăng cường hợp tác thực chất, chủ động ứng phó thách thức

Ngày 16-9, Hội nghị Cục trưởng Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 10 (AMOM-10) đã diễn ra theo hình...

14 liên quan

Hợp tác quân sự vì một Asean gắn kết và chủ động thích ứng

Hợp tác quân sự vì một Asean gắn kết và chủ động thích ứng

Với chủ đề 'Hợp tác quân sự vì một Asean gắn kết và chủ động thích ứng', sáng 16/9, Hội nghị Cục trưởng Tác...

14 liên quan

Hội nghị Cục trưởng Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 10

Hội nghị Cục trưởng Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 10

Sáng 16-9, đã diễn ra Hội nghị Cục trưởng Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 10 (AMOM-10), Hội nghị...

14 liên quan

Tranh chấp trên biển và trên bộ, đều phải kiềm chế, không dùng vũ lực

Tranh chấp trên biển và trên bộ, đều phải kiềm chế, không dùng vũ lực

Hội nghị Cục trưởng Tác chiến quân đội các nước ASEAN lần thứ 10 diễn ra theo hình thức trực tuyến đã khai...

14 liên quan

Cục Tác chiến Quân đội các nước ASEAN hợp tác trong bối cảnh mới

Cục Tác chiến Quân đội các nước ASEAN hợp tác trong bối cảnh mới

Ngày 16/9 tại trụ sở Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Hội nghị Cục trưởng Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần...

14 liên quan

Hội nghị Cục trưởng Cục Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 10
Hội nghị Cục trưởng Cục Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 10 - Ảnh 1
Hội nghị Cục trưởng Cục Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 10 - Ảnh 2
Hội nghị Cục trưởng Cục Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 10 - Ảnh 3

Hội nghị Cục trưởng Cục Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 10

Sáng 16/9/2020, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Cục trưởng Cục Tác chiến Quân đội các...

14 liên quan

Quân đội các nước ASEAN thúc đẩy hợp tác thực chất, ứng phó thách thức

Quân đội các nước ASEAN thúc đẩy hợp tác thực chất, ứng phó thách thức

Hôm nay (16-9), Hội nghị Cục trưởng Tác chiến quân đội các nước ASEAN lần thứ 10 (AMOM-10) diễn ra theo...

14 liên quan