Quyết tâm hành động, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh, bền vững

Quyết tâm hành động, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh, bền vững

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Sơn La đã...

95 liên quan

SƠN LA BIỂU DƯƠNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN XUẤT SẮC

SƠN LA BIỂU DƯƠNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN XUẤT SẮC

Trong năm 2020, 100% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại. Trong đó gần 120 tổ chức cơ sở đảng 'Hoàn...

95 liên quan

Sơn La: Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020

Sơn La: Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của các tổ chức đảng...

95 liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La: Người đứng đầu phải vào cuộc quyết liệt

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La: Người đứng đầu phải vào cuộc quyết liệt

Để đạt các mục tiêu khó mà Nghị quyết đề ra, Sơn La sẽ phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người đứng...

95 liên quan

Sơn La: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt
Sơn La: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt - Ảnh 1
Sơn La: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt - Ảnh 2
Sơn La: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt - Ảnh 3

Sơn La: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt

Nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh Sơn La tiếp tục khơi dậy, phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của nhân...

95 liên quan

Ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, tiếp tục được bầu...

95 liên quan

Ông Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 23/9, ông Nguyễn Hữu Đông đã...

95 liên quan

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục được bầu...

95 liên quan

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông

Ông Nguyễn Hữu Đông từng làm Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

95 liên quan

Ông Nguyễn Hữu Đông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ...

95 liên quan

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, nhiệm...

95 liên quan

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã được bầu...

95 liên quan

Thường trực Tỉnh ủy Sơn La sau Đại hội gồm những ai?

Thường trực Tỉnh ủy Sơn La sau Đại hội gồm những ai?

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ mới bao gồm 15 người và Thường trực Tỉnh ủy gồm 3 người. Ông Nguyễn...

95 liên quan

Ông Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020...

95 liên quan

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV vừa bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Hữu Đông tái...

95 liên quan

Ông Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Sáng 23/9, tại trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ...

95 liên quan

Ông Nguyễn Hữu Đông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa...

95 liên quan

Ông Nguyễn Hữu Đông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020,...

95 liên quan

Ông Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV vừa bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Hữu Đông tái...

95 liên quan

Ông Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ...

95 liên quan

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Tiếp tục chương trình làm việc ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Sơn La đã tiến hành bầu Ban Chấp hành...

95 liên quan

Ông Nguyễn Hữu Đông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV
Ông Nguyễn Hữu Đông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV - Ảnh 1
Ông Nguyễn Hữu Đông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV - Ảnh 2
Ông Nguyễn Hữu Đông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV - Ảnh 3

Ông Nguyễn Hữu Đông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ...

95 liên quan