Bội chi ngân sách tăng lên, nợ công còn trong ngưỡng an toàn

Bội chi ngân sách tăng lên, nợ công còn trong ngưỡng an toàn

Năm 2020 do bội chi tăng, nên nợ công dự kiến khoảng 56,8%-57,4% GDP; nợ Chính phủ khoảng 50,8%-51,4% GDP,...

251 liên quan

Điều chỉnh cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam

Điều chỉnh cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam

Cơ cấu thu ngân sách nhà nước là nói đến các bộ phận hợp thành, cách thức tổ chức và sắp xếp các chỉ tiêu...

251 liên quan

Điều hành ngân sách năm 2021: Cần có quyết sách hợp lý trong tình hình mới

Điều hành ngân sách năm 2021: Cần có quyết sách hợp lý trong tình hình mới

Hai năm liên tiếp (2019 - 2020), Quảng Ngãi hụt thu ngân sách, gây khó khăn trong điều hành hoạt động thu -...

251 liên quan

Chi đầu tư phát triển đạt 71,4% dự toán

Chi đầu tư phát triển đạt 71,4% dự toán

Chiều 16/12, Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021...

251 liên quan

Thanh Hóa tạo nguồn thu, linh hoạt trong điều hành ngân sách

Thanh Hóa tạo nguồn thu, linh hoạt trong điều hành ngân sách

Quan tâm phát triển nguồn thu, chi cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh Thanh Hóa nỗ lực...

251 liên quan

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1927/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm...

251 liên quan

Linh hoạt chính sách tài chính

Linh hoạt chính sách tài chính

Theo báo cáo tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng đầu tháng 12, TP Đà Nẵng năm 2020 sẽ tăng trưởng kinh tế âm (-)...

251 liên quan

Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước 2021

Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước 2021

Theo quyết định của Bộ Tài chính về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước là...

251 liên quan

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1927/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm...

251 liên quan

Ảnh hưởng COVID-19, Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành ngân sách thế nào?

Ảnh hưởng COVID-19, Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành ngân sách thế nào?

Do diễn biến của COVID-19 diễn ra nhanh chóng, phức tạp trên diện rộng, nên từng thời điểm, Bộ Tài chính đã...

251 liên quan

Chính sách tài khóa của Bộ Tài chính nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế

Chính sách tài khóa của Bộ Tài chính nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế

Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 nhưng sự suy giảm của kinh tế toàn cầu, sự đứt gãy chuỗi cung ứng...

251 liên quan

Bộ Tài chính giải bài toán cân đối ngân sách trong đại dịch Covid-19

Bộ Tài chính giải bài toán cân đối ngân sách trong đại dịch Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 khiến tăng trưởng kinh tế thấp hơn mục tiêu; thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu giảm...

251 liên quan

Điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam không làm tăng bội chi, nợ công

Điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam không làm tăng bội chi, nợ công

Tại phiên họp chiều ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng...

251 liên quan

Bội chi ngân sách gần 109.000 tỷ đồng sau 11 tháng

Bội chi ngân sách gần 109.000 tỷ đồng sau 11 tháng

Do thu ngân sách sụt giảm, trong khi khoản chi lại tăng mạnh, Bộ Tài chính đã phải phát hành gần 290 nghìn...

251 liên quan

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỐN VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI NĂM 2020 CỦA TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỐN VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI NĂM 2020 CỦA TỈNH QUẢNG NAM

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 51, chiều 09/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều...

251 liên quan

Việt Nam chi gần 18.000 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

Việt Nam chi gần 18.000 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

Bộ Tài chính cho biết đến nay, ngân sách Nhà nước đã chi khoảng 17.900 tỷ đồng cho công tác phòng, chống...

251 liên quan

TP.HCM: Năm 2021, dự toán thu ngân sách nhà nước giảm 10%

TP.HCM: Năm 2021, dự toán thu ngân sách nhà nước giảm 10%

Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước TP.HCM năm 2021 là 364.893 tỉ đồng, giảm 10,09% so với dự toán năm 2020.

251 liên quan

Chi gần 18 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chi gần 18 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 8/12, Bộ Tài chính thông tin tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) và công tác quản...

251 liên quan

Thu nộp ngân sách hơn 10.785 tỉ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Thu nộp ngân sách hơn 10.785 tỉ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Bộ Tài chính vừa cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 11 ước đạt 108,94...

251 liên quan

Ngân sách đã chi 17.900 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19

Ngân sách đã chi 17.900 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19

Theo Bộ Tài chính, ngân sách Nhà nước (NSNN) đã chi khoảng 17.900 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và...

251 liên quan

Tạo nguồn để thực hiện tiền lương, trợ cấp trong năm 2021

Tạo nguồn để thực hiện tiền lương, trợ cấp trong năm 2021

Tại dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính đề...

251 liên quan

Lấy ý kiến về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Lấy ý kiến về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực...

251 liên quan

Tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2021

Tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2021

Đó là một trong những nội dung được nêu tại Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng về giao...

251 liên quan

11 tháng, ngân sách bội chi gần 137 nghìn tỷ

11 tháng, ngân sách bội chi gần 137 nghìn tỷ

Tính từ đầu năm đến ngày 15/11/2020, ngân sách Nhà nước bội chi gần 137 nghìn tỷ đồng.

251 liên quan

Bội chi ngân sách 11 tháng gần 137 nghìn tỷ đồng

Bội chi ngân sách 11 tháng gần 137 nghìn tỷ đồng

Lũy kế từ đầu năm đến 15/11, thu ngân sách Nhà nước đạt 78,4% dự toán và chi ngân sách bằng 75,7% dự toán...

251 liên quan

Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

Nghị quyết nêu rõ: Tổng số thu ngân sách trung ương là 739.401 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là...

251 liên quan

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

251 liên quan

Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước năm 2020

Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước năm 2020

Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong năm 2020, bội chi ngân sách nhà nước khoảng 319,5 - 358 nghìn tỷ đồng,...

251 liên quan

Ngân sách nhà nước ước thực hiện trong năm 2020

Ngân sách nhà nước ước thực hiện trong năm 2020

Theo số liệu của Bộ Tài chính, bội chi ngân sách năm 2020 khoảng 319,5-358 nghìn tỷ đồng, bằng 4,99-5,59% GDP.

251 liên quan

Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước và nợ công năm 2021

Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước và nợ công năm 2021

Theo số liệu của Bộ Tài chính, năm 2021, dự kiến bội chi ngân sách nhà nước là 343,67 nghìn tỷ đồng, khoảng...

251 liên quan

Dự phòng ngân sách 34.500 tỷ đồng cho các tình huống cấp bách 2021

Dự phòng ngân sách 34.500 tỷ đồng cho các tình huống cấp bách 2021

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 ...

251 liên quan

Quốc hội quyết: Thu NSTW năm 2021 hơn 739 nghìn tỷ đồng và dành tiền chi phòng chống Covid -19, thiên tai

Quốc hội quyết: Thu NSTW năm 2021 hơn 739 nghìn tỷ đồng và dành tiền chi phòng chống Covid -19, thiên tai

Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. Theo đó, Quốc hội quyết định,...

251 liên quan

Quốc hội thông qua không tăng lương cơ sở trong năm 2020 và 2021

Quốc hội thông qua không tăng lương cơ sở trong năm 2020 và 2021

Ngày 12/11/2020, đại biểu Quốc hội tán thành Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đã chính...

251 liên quan

Năm 2021, một số cơ quan, đơn vị phải tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với năm 2020

Năm 2021, một số cơ quan, đơn vị phải tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với năm 2020

Chiều 13-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ...

251 liên quan

Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021

Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021

Chiều 13/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 với đa số đại biểu...

251 liên quan

Năm 2021, dự phòng ngân sách 34,5 nghìn tỷ đồng để xử lý các vấn đề cấp bách do thiên tai, dịch bệnh

Năm 2021, dự phòng ngân sách 34,5 nghìn tỷ đồng để xử lý các vấn đề cấp bách do thiên tai, dịch bệnh

Chiều 13-11, với 93,15% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách...

251 liên quan

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021

Chiều 13/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 với đa số đại biểu...

251 liên quan

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021

Chiều 13-11, với đa số đại biểu tán thành (93,15% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về...

251 liên quan

QUỐC HỘI PHÊ DUYỆT MỨC BỘI CHI NSNN NĂM 2021 KHOẢNG 4% GDP

QUỐC HỘI PHÊ DUYỆT MỨC BỘI CHI NSNN NĂM 2021 KHOẢNG 4% GDP

251 liên quan

Quốc hội duyệt chi ngân sách Trung ương hơn 1 triệu tỷ đồng năm 2021

Quốc hội duyệt chi ngân sách Trung ương hơn 1 triệu tỷ đồng năm 2021

Theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021, tổng số chi ngân sách Trung ương năm 2021 là...

251 liên quan

Năm 2021 chi gần 36.000 tỉ đồng để xử lý việc cấp bách

Năm 2021 chi gần 36.000 tỉ đồng để xử lý việc cấp bách

Quốc hội đồng ý phân bổ khoản tiền gần 36.000 tỉ đồng để giải quyết, xử lý các vấn đề cấp bách trong năm 2021.

251 liên quan

Dành gần 36.000 tỷ xử lý vấn đề cấp bách năm 2021

Dành gần 36.000 tỷ xử lý vấn đề cấp bách năm 2021

Năm 2021, ngân sách Nhà nước dự kiến bố trí 34.500 tỷ đồng quỹ dự phòng, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính...

251 liên quan

Phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, tiết kiệm chi tối thiểu 15%

Phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, tiết kiệm chi tối thiểu 15%

Dự kiến, tổng số chi ngân sách trung ương năm 2021 là 1.058.271 tỷ đồng, trong đó dự toán 350.804 tỷ đồng...

251 liên quan

Hơn 350.000 tỷ đồng bổ sung ngân sách cho các địa phương

Hơn 350.000 tỷ đồng bổ sung ngân sách cho các địa phương

Với 93,15% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiều 13/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ...

251 liên quan

Chi ngân sách nhà nước đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội

Chi ngân sách nhà nước đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội

Trong 10 tháng năm 2020, ngoài việc đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán được giao và...

251 liên quan

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2021

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2021

Chiều 12/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, với...

251 liên quan

Đổi mới cơ cấu ngân sách

251 liên quan

Năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo

Năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo

Chiều 12-11, với 92,53% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân...

251 liên quan

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

251 liên quan