Bội chi ngân sách và tỷ lệ nợ xấu có thể không giảm được như mục tiêu đề ra

Bội chi ngân sách và tỷ lệ nợ xấu có thể không giảm được như mục tiêu đề ra

Hai mục tiêu về bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN) và tỷ lệ nợ xấu trong kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế...

14 liên quan

Xây dựng nông thôn mới về đích trước 1 năm

Xây dựng nông thôn mới về đích trước 1 năm

Chiều 20-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch...

14 liên quan

Có 15/22 mục tiêu tái cơ cấu kinh tế hoàn thành hoặc có khả năng hoàn thành

Có 15/22 mục tiêu tái cơ cấu kinh tế hoàn thành hoặc có khả năng hoàn thành

Việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế theo Nghị quyết 24 của Quốc hội đã tạo chuyển biến rõ nét trong hành...

14 liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận các báo cáo kinh tế, ngân sách

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận các báo cáo kinh tế, ngân sách

Trong phiên họp chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo kinh tế-xã...

14 liên quan

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 2

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 2

Ngày 13/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH)...

14 liên quan

5 năm tái cơ cấu: Bội chi, nợ xấu đều 'lỡ hẹn' vì Covid-19

5 năm tái cơ cấu: Bội chi, nợ xấu đều 'lỡ hẹn' vì Covid-19

Xếp đầu tiên trong 22 mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế theo nghị quyết 24 của Quốc hội, mục tiêu giảm dần tỷ...

14 liên quan

Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế: Nhiều mục tiêu vượt kỳ vọng

Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế: Nhiều mục tiêu vượt kỳ vọng

Đã có 14/ 22 mục tiêu về cơ cấu lại nền kinh tế được giao tại Nghị quyết 24 hoàn thành và dự kiến hoàn...

14 liên quan