75 năm Liên hiệp quốc - Luôn nỗ lực vì hòa bình thế giới

Ngày 24-10, toàn thế giới kỷ niệm Liên hiệp quốc (LHQ) tròn 75 tuổi, đánh dấu chặng đường lịch sử đáng nhớ...

11 liên quan

75 năm ngày thành lập Liên Hợp quốc: Việt Nam luôn đồng hành với Liên hiệp quốc

75 năm ngày thành lập Liên Hợp quốc: Việt Nam luôn đồng hành với Liên hiệp quốc

Liên hợp quốc được thành lập ngày 24/10/1945. Năm 2020 là năm kỉ niệm 75 năm ra đời Liên hợp quốc, đồng...

11 liên quan

Liên hợp quốc và chặng đường 75 năm hoạt động vì hòa bình

Liên hợp quốc và chặng đường 75 năm hoạt động vì hòa bình

Với những thành tựu quan trọng đã đạt được, Liên hợp quốc đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận là tổ chức...

11 liên quan

Việt Nam đi đầu trong nỗ lực đối mới của Liên Hợp Quốc

Việt Nam đi đầu trong nỗ lực đối mới của Liên Hợp Quốc

Ông Kamal Malhotra cho rằng Việt Nam đang nổi lên là một trong những quốc gia đi đầu trong nỗ lực đổi mới,...

11 liên quan

75 năm thành lập Liên Hợp Quốc: Thành tựu và thách thức

75 năm thành lập Liên Hợp Quốc: Thành tựu và thách thức

Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, Liên Hợp Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng cũng...

11 liên quan

Hướng tới một thế giới công bằng và bền vững

Hướng tới một thế giới công bằng và bền vững

Ngày 24-10-1945, sau những mất mát to lớn từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, Liên hợp quốc đã ra đời mang...

11 liên quan

Vai trò trung tâm trong hợp tác toàn cầu

75 năm trước, ra đời ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên hợp quốc được trao nhiệm vụ điều hòa các...

11 liên quan

Nền tảng không thể thiếu cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng

Nền tảng không thể thiếu cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng

75 năm kể từ khi ra đời đến nay, Liên hợp quốc (LHQ) ngày càng khẳng định được vai trò là tổ chức toàn cầu...

11 liên quan

Ngày Liên hợp quốc 24/10: Nâng cao vai trò của Liên hợp quốc trong thời kỳ mới

Ngày Liên hợp quốc 24/10: Nâng cao vai trò của Liên hợp quốc trong thời kỳ mới

Sự ra đời của Liên hợp quốc năm 1945 phản ánh khát vọng chung của nhân dân các nước về một thế giới hòa...

11 liên quan

75 năm xây dựng Liên hợp quốc vì hòa bình, hợp tác và phát triển
75 năm xây dựng Liên hợp quốc vì hòa bình, hợp tác và phát triển - Ảnh 1
75 năm xây dựng Liên hợp quốc vì hòa bình, hợp tác và phát triển - Ảnh 2
75 năm xây dựng Liên hợp quốc vì hòa bình, hợp tác và phát triển - Ảnh 3

75 năm xây dựng Liên hợp quốc vì hòa bình, hợp tác và phát triển

11 liên quan