QUỐC HỘI NGHE GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

QUỐC HỘI NGHE GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Thực hiện Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 20/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội...

12 liên quan

HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH, NÒNG CỐT TẠI BIÊN GIỚI

HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH, NÒNG CỐT TẠI BIÊN GIỚI

Theo chương trình Kỳ họp, chiều 21/10, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật...

12 liên quan

Luật Biên phòng góp phần bảo vệ biên giới, giữ chắc chủ quyền Việt Nam

Luật Biên phòng góp phần bảo vệ biên giới, giữ chắc chủ quyền Việt Nam

Theo Chương trình kỳ họp thứ 10, chiều ngày 21/10, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn...

12 liên quan

Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam vào chiều 21-10

Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam vào chiều 21-10

Theo chương trình của Kỳ họp thứ 10, ngày 21-10, Quốc hội (QH) khóa XIV sẽ thảo luận dự thảo Luật Biên...

12 liên quan

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam được chuẩn bị công phu, đảm bảo chất lượng trình Kỳ họp thứ 10 thảo luận, thông qua

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam được chuẩn bị công phu, đảm bảo chất lượng trình Kỳ họp thứ 10 thảo luận, thông qua

Ngày 19-10, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,...

12 liên quan

Bảo vệ biên giới quốc gia là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Bảo vệ biên giới quốc gia là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Dự án Luật Biên phòng Việt Nam được các đại biểu Quốc hội khóa XIV thảo luận, cho ý kiến trong các kỳ họp...

12 liên quan

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ BIÊN GIỚI - NHIỆM VỤ THIÊNG LIÊNG

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ BIÊN GIỚI - NHIỆM VỤ THIÊNG LIÊNG

Quốc hội đã đưa dự án Luật Biên phòng Việt Nam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, dự kiến...

12 liên quan