Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế cần mạnh mẽ hơn

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế cần mạnh mẽ hơn

Đó là khẳng định của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh khi đề cập đến định hướng xây dựng...

11 liên quan

Các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đạt nhiều kết quả tích cực

Các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đạt nhiều kết quả tích cực

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 20/10, Quốc hội đã nghe Ủy ban Kinh tế của Quốc hội báo...

11 liên quan

QUỐC HỘI NGHE THẨM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020

QUỐC HỘI NGHE THẨM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 20/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội...

11 liên quan

CHÍNH PHỦ: HOÀN THÀNH 68,2% MỤC TIÊU CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020

CHÍNH PHỦ: HOÀN THÀNH 68,2% MỤC TIÊU CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020

11 liên quan

Tạo bước tiến thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế

Tạo bước tiến thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế

Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo Nghị quyết 24 của Quốc hội đã tạo chuyển biến rõ nét trong hành động...

11 liên quan

Quyết liệt hơn trong cơ cấu lại nền kinh tế

Quyết liệt hơn trong cơ cấu lại nền kinh tế

Trong phiên làm việc chiều 20-10, Quốc hội đã nghe các báo cáo kết quả thực hiện, báo cáo thẩm tra kết quả...

11 liên quan

Cơ cấu lại nền kinh tế được triển khai quyết liệt, mang lại kết quả thực chất

Chiều 20/10, Quốc hội nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền...

11 liên quan