Năm 2021: Cắt, giảm mạnh khoản chi không cần thiết

Năm 2021: Cắt, giảm mạnh khoản chi không cần thiết

Chiều 20-10, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng...

13 liên quan

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nguồn thu ngân sách giảm mạnh

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nguồn thu ngân sách giảm mạnh

Chiều 20/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội nghe Báo cáo và Báo cáo...

13 liên quan

QUỐC HỘI NGHE THẨM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020

QUỐC HỘI NGHE THẨM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 20/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội...

13 liên quan

Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở trong năm 2021

Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở trong năm 2021

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 20/10, Quốc hội nghe các báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm...

13 liên quan

Ngân sách dự chi 2.750.000 tỷ đồng vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025

Ngân sách dự chi 2.750.000 tỷ đồng vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025

Theo báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến tổng mức vốn đầu tư từ nguồn ngân...

13 liên quan

Quốc hội nghe báo cáo về ngân sách nhà nước

Tại kỳ họp thứ 10 diễn ra vào chiều 20/10, Quốc hội đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước...

13 liên quan

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2020

13 liên quan