Kiểm tra phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Kiểm tra phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Từ 23-11 đến 8-12, Ban Chỉ đạo phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (TDĐKXDĐSVH) tỉnh...

21 liên quan

Lan tỏa truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng

Lan tỏa truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng

21 liên quan

Chuyển biến từ phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở huyện Cẩm Thủy

Chuyển biến từ phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở huyện Cẩm Thủy

'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (TDĐKXDĐSVH) là phong trào có ý nghĩa nhân văn và tác động...

21 liên quan

Hiệu quả phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở Lang Chánh

Hiệu quả phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở Lang Chánh

Đến nay, phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (TDĐKXDĐSVH) trong cả tỉnh nói chung và...

21 liên quan

Hiệu quả phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở huyện Quan Sơn

Hiệu quả phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở huyện Quan Sơn

Triển khai phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (TDĐKXDĐSVH), huyện Quan Sơn đã xác...

21 liên quan

Trao giải hội thi tiểu phẩm về văn hóa ứng xử, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng

Trao giải hội thi tiểu phẩm về văn hóa ứng xử, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng

Tối 23.10, tại Nhà hát Thành phố, Sở VHTT TP.HCM đã tổng kết và trao giải Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về...

21 liên quan

Khai mạc hội thi tiểu phẩm về văn hóa ứng xử, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng

Khai mạc hội thi tiểu phẩm về văn hóa ứng xử, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng

Tối 20.10, tại Nhà hát Thành phố, Sở VHTT TP.HCM đã khai mạc Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về văn hóa giao...

21 liên quan