Phát triển kinh tế tuần hoàn để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt mục tiêu: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải...

108 liên quan

Việt Nam có đủ điều kiện để ứng dụng kinh tế tuần hoàn

Việt Nam có đủ điều kiện để ứng dụng kinh tế tuần hoàn

Sự chuyển biến sang loại hình kinh tế tuần hoàn có yếu tố khách quan do nhu cầu của việc tiết kiệm nguyên...

108 liên quan

Chuyên gia môi trường: Việt Nam cần sớm thực hiện một nền kinh tế tuần hoàn

Chuyên gia môi trường: Việt Nam cần sớm thực hiện một nền kinh tế tuần hoàn

Việt Nam là nước có mật độ dân số rất cao, nên không có nhiều đất để phục vụ chôn lấp rác thải. Trong khi...

108 liên quan

Phát triển nền kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam

Phát triển nền kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo...

108 liên quan

Trung Quốc đẩy mạnh mô hình phát triển tuần hoàn kép

Trung Quốc đẩy mạnh mô hình phát triển tuần hoàn kép

Theo Tân Hoa xã hôm nay (10-3), Trung Quốc đang thúc đẩy mô hình phát triển tuần hoàn kép để duy trì tăng...

108 liên quan

Phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững

Phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững

90% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, có công nghệ lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ lẻ và...

108 liên quan

Đối phó với Covid-19, kinh tế tuần hoàn là một lựa chọn

Đối phó với Covid-19, kinh tế tuần hoàn là một lựa chọn

Trong thảm họa Covid, chiến lược phát triển bền vững, thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn là một sự lựa chọn.

108 liên quan

Chuyển đổi mô hình phát triển trong kỷ nguyên của năng lượng xanh

Chuyển đổi mô hình phát triển trong kỷ nguyên của năng lượng xanh

'Nếu coi vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu nghiêm trọng như đại dịch Covid thì sẽ tạo sức mạnh...

108 liên quan

Phát triển kinh tế tuần hoàn

Phát triển kinh tế tuần hoàn

Chạy đua sản xuất theo xu thế 'nhanh, nhiều', khai thác tài nguyên cạn kiệt và núi rác thải ngày càng phình...

108 liên quan

KINH TẾ TUẦN HOÀN LÀ YÊU CẦU TẤT YẾU CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH MỚI

KINH TẾ TUẦN HOÀN LÀ YÊU CẦU TẤT YẾU CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH MỚI

108 liên quan

Thúc đẩy nghiên cứu đa ngành về kinh tế tuần hoàn

Thúc đẩy nghiên cứu đa ngành về kinh tế tuần hoàn

Hội nghị tổng kết dự án 'Trung tâm tri thức về Kinh tế tuần hoàn: Thúc đẩy nghiên cứu đa ngành, nâng cao...

108 liên quan

'Kinh tế tuần hoàn là xu thế chủ đạo khi tài nguyên ngày càng cạn kiệt'

'Kinh tế tuần hoàn là xu thế chủ đạo khi tài nguyên ngày càng cạn kiệt'

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho rằng: 'Kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu thế chủ đạo và tất yếu, nhằm...

108 liên quan

Phát triển kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu của phát triển bền vững

Phát triển kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu của phát triển bền vững

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng...

108 liên quan

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà: Đồng bộ giải pháp để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà: Đồng bộ giải pháp để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Chiều 27/1, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tham luận về vấn đề kinh tế tuần hoàn, Bộ...

108 liên quan

Nam Trung bộ đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh

Nam Trung bộ đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh

'Phát triển kinh tế xanh... khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn' - là nội dung được đề cập...

108 liên quan

Phân tích mô hình nền Kinh tế tuần hoàn hướng tới bảo vệ môi trường

Phân tích mô hình nền Kinh tế tuần hoàn hướng tới bảo vệ môi trường

Sáng 19/1 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, ĐH Đà Nẵng tổ chức Hội thảo 'Kinh nghiệm xây dựng nền Kinh...

108 liên quan

Hướng đến nền kinh tế tuần hoàn

Hướng đến nền kinh tế tuần hoàn

Chạy đua sản xuất theo xu thế nhanh, nhiều, khai thác tài nguyên cạn kiệt và núi rác thải ngày càng phình...

108 liên quan

Chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn: Cơ hội lớn để phát triển nhanh, bền vững

Chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn: Cơ hội lớn để phát triển nhanh, bền vững

Việc chuyển đổi sang KTTH cũng là cơ hội lớn để phát triển nhanh, bền vững, không chỉ đạt mục tiêu kinh tế...

108 liên quan

Hướng đến nền kinh tế tuần hoàn bền vững

Hướng đến nền kinh tế tuần hoàn bền vững

Ðể giải quyết nguy cơ cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, giảm ô nhiễm và suy thoái môi trường sống trong...

108 liên quan

Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp

Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng...

108 liên quan

Đà Nẵng: Phát triển bền vững với kinh tế tuần hoàn

Đà Nẵng: Phát triển bền vững với kinh tế tuần hoàn

Việc xây dựng kinh tế tuần hoàn sẽ giúp TP. Đà Nẵng hướng đến một nền kinh tế phát triển bền vững và tăng...

108 liên quan

Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho các doanh nghiệp

Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho các doanh nghiệp

Sáng 18/12, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo chuyên đề 'Kinh tế tuần hoàn – Mô hình phát...

108 liên quan

Ra mắt Trung tâm tri thức về Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Ra mắt Trung tâm tri thức về Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Ngày 2-12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Trung tâm tri thức về kinh tế tuần hoàn. Hoạt động nằm trong...

108 liên quan

Ra mắt Trung tâm tri thức về kinh tế tuần hoàn

Ra mắt Trung tâm tri thức về kinh tế tuần hoàn

Nằm trong khuôn khổ của dự án 'Trung tâm tri thức về Kinh tế tuần hoàn: Thúc đẩy Nghiên cứu đa ngành, nâng...

108 liên quan

Ra mắt Trung tâm tri thức về Kinh tế tuần hoàn đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt Trung tâm tri thức về Kinh tế tuần hoàn đầu tiên tại Việt Nam

Lễ ra mắt Trung tâm tri thức về kinh tế tuần hoàn và hội thảo về kinh tế tuần hoàn được tổ chức trong hai...

108 liên quan

Nền kinh tế tuần hoàn cho hàng điện tử

Nền kinh tế tuần hoàn cho hàng điện tử

Khai thác kim loại từ rác điện tử là chiến lược win-win, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và nhà sản...

108 liên quan

SCG tiên phong phát triển bền vững thông qua kinh tế tuần hoàn

SCG tiên phong phát triển bền vững thông qua kinh tế tuần hoàn

Là đơn vị chủ trì Hội nghị chuyên đề Phát triển bền vững SD Symposium 2020, mới đây, Tập đoàn SCG một lần...

108 liên quan

Phát triển kinh tế tuần hoàn thân thiện với môi trường

Phát triển kinh tế tuần hoàn thân thiện với môi trường

Trong khi nền kinh tế tuyến tính truyền thống tập trung sản xuất khai thác tài nguyên thiên nhiên để tạo ra...

108 liên quan

Sản xuất 'xanh', doanh nghiệp rộng đường xuất khẩu

Sản xuất 'xanh', doanh nghiệp rộng đường xuất khẩu

Để hạn chế khai thác cạn kiệt tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường và lượng chất thải phát sinh lớn, nhiều...

108 liên quan

Một số giải pháp thúc đẩy phát triển nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Một số giải pháp thúc đẩy phát triển nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn là cơ hội lớn để phát triển nhanh và bền vững. Kinh tế tuần hoàn cũng giúp đạt các mục...

108 liên quan

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn vì phát triển bền vững

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn vì phát triển bền vững

108 liên quan

Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam - Thực trạng và giải pháp
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam - Thực trạng và giải pháp - Ảnh 1
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam - Thực trạng và giải pháp - Ảnh 2
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam - Thực trạng và giải pháp - Ảnh 3

Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam - Thực trạng và giải pháp

Ngày 10-11-2020, tại thành phố Cần Thơ, hội thảo với chủ đề 'Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành...

108 liên quan

Ra mắt Mạng lưới kinh tế tuần hoàn hướng đến môi trường xanh

Ra mắt Mạng lưới kinh tế tuần hoàn hướng đến môi trường xanh

Ngày 11-11, tại Đà Nẵng, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp...

108 liên quan

Ra mắt mạng lưới kinh tế tuần hoàn ở Đà Nẵng

Ra mắt mạng lưới kinh tế tuần hoàn ở Đà Nẵng

Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Đà Nẵng sẽ tập trung vào việc hỗ trợ các dự án sáng tạo vì môi trường, nhằm...

108 liên quan

Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn để tránh những hệ lụy trong quá trình phát triển

Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn để tránh những hệ lụy trong quá trình phát triển

Theo đánh giá của các chuyên gia, mô hình kinh tế tuần hoàn đã có nhiều bước phát triển vượt bậc, có thể...

108 liên quan

Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam

Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam

Sáng 10/11, tại thành phố Cần Thơ, Tạp chí Cộng sản, Thành ủy Cần Thơ đồng tổ chức Hội thảo khoa học 'Phát...

108 liên quan

Kinh tế tuần hoàn hướng đến xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh

Kinh tế tuần hoàn hướng đến xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh

Mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến xây dựng một nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, giải quyết hài hòa...

108 liên quan

Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam - Ảnh 1
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam - Ảnh 2
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam - Ảnh 3

Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam

Sáng 10/11, tại TP Cần Thơ, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo 'Phát triển...

108 liên quan

Áp dụng kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là xu thế tất yếu để hướng đến phát triển bền vững trong tương lai, nhưng tại Việt...

108 liên quan

Phát triển kinh tế tuần hoàn giúp ứng phó với biến đổi khí hậu

Phát triển kinh tế tuần hoàn giúp ứng phó với biến đổi khí hậu

Mô hình kinh tế tuần hoàn giúp tối đa hóa vòng đời của tất cả tài nguyên được sử dụng trong quá trình sản...

108 liên quan

Giáo sư Augustine Hà Tôn Vinh: 'Kinh tế tuần hoàn sẽ là cứu cánh cho Việt Nam'

Giáo sư Augustine Hà Tôn Vinh: 'Kinh tế tuần hoàn sẽ là cứu cánh cho Việt Nam'

VietnamFinance giới thiệu bài phát biểu của Giáo sư Augustine Hà Tôn Vinh tại Hội nghị Kiều bào đóng góp ý...

108 liên quan

Vòng đời 1 chai nhựa, chiêu kiếm tiền của tỷ phú không ai ngờ

Vòng đời 1 chai nhựa, chiêu kiếm tiền của tỷ phú không ai ngờ

Chuyển dịch từ kinh tế truyền thống sang kinh tế tuần hoàn đang là xu thế chung trên thế giới. Áp dụng mô...

108 liên quan

Kinh tế tuần hoàn-Vì một tương lai xanh

Kinh tế tuần hoàn-Vì một tương lai xanh

Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế theo một vòng khép kín nhằm tránh tạo ra phế...

108 liên quan

Kinh tế tuần hoàn tháo gỡ nút thắt cho phát triển nhanh và bền vững
Kinh tế tuần hoàn tháo gỡ nút thắt cho phát triển nhanh và bền vững - Ảnh 1
Kinh tế tuần hoàn tháo gỡ nút thắt cho phát triển nhanh và bền vững - Ảnh 2
Kinh tế tuần hoàn tháo gỡ nút thắt cho phát triển nhanh và bền vững - Ảnh 3

Kinh tế tuần hoàn tháo gỡ nút thắt cho phát triển nhanh và bền vững

Kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế trong đó toàn bộ các hoạt động từ thiết kế, sản xuất đến cung cấp...

108 liên quan

Kinh tế tuần hoàn tháo gỡ nút thắt cho phát triển nhanh và bền vững

Kinh tế tuần hoàn tháo gỡ nút thắt cho phát triển nhanh và bền vững

Kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế trong đó toàn bộ các hoạt động từ thiết kế, sản xuất đến cung cấp...

108 liên quan

Phát triển kinh tế tuần hoàn để bảo vệ môi trường

Phát triển kinh tế tuần hoàn để bảo vệ môi trường

Việt Nam tích cực tham gia nền kinh tế tuần hoàn, đặt ra mục tiêu bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và sức...

108 liên quan

Kinh tế tuần hoàn - hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn - hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam

Phát triển kinh tế tuần hoàn giúp Việt Nam tránh lệ thuộc vào nền kinh tế bên ngoài, nhất là về nguyên liệu...

108 liên quan

Kinh tế tuần hoàn để doanh nghiệp phát triển bền vững

Kinh tế tuần hoàn để doanh nghiệp phát triển bền vững

Phát triển kinh tế tuần hoàn là xu hướng của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia ít tài nguyên, khi...

108 liên quan

Kinh tế tuần hoàn sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững

Kinh tế tuần hoàn sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững

Chiều 23/10, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo 'Kinh tế tuần...

108 liên quan

Kinh tế tuần hoàn: Hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn: Hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam

Chiều 23-10-2020, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với một số đơn vị...

108 liên quan

Kinh tế tuần hoàn: Hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn: Hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 23/10 tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức hội thảo 'Kinh tế tuần...

108 liên quan

Kinh tế tuần hoàn sẽ giúp Việt Nam phát triển bền vững

Kinh tế tuần hoàn sẽ giúp Việt Nam phát triển bền vững

108 liên quan

Việt Nam nỗ lực xây dựng và phát triển bền vững nền kinh tế tuần hoàn

Việt Nam nỗ lực xây dựng và phát triển bền vững nền kinh tế tuần hoàn

Tại Hội thảo Kinh tế tuần hoàn: Hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam được tổ chức chiều...

108 liên quan

Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để xây dựng và phát triển nền kinh tế tuần hoàn

Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để xây dựng và phát triển nền kinh tế tuần hoàn

Để tạo diễn đàn trao đổi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho các doanh nghiệp trong việc triển khai các...

108 liên quan

Sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn là lựa chọn vì tương lai

Sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn là lựa chọn vì tương lai

Kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế trong đó toàn bộ các hoạt động từ thiết kế, sản xuất đến cung cấp...

108 liên quan

Phát triển bền vững dựa trên sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn

Phát triển bền vững dựa trên sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn

Chiều 23-10, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức hội thảo 'Kinh tế tuần hoàn: Hướng...

108 liên quan

Kinh tế tuần hoàn giúp gì cho doanh nghiệp Việt Nam?

Kinh tế tuần hoàn giúp gì cho doanh nghiệp Việt Nam?

Chiều 23/10, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức hội thảo Kinh tế tuần...

108 liên quan