Nam thanh niên phụ hồ lao mình xuống sông Lam, cứu 3 người trong cùng một gia đình bị lật thuyền

Nam thanh niên phụ hồ lao mình xuống sông Lam, cứu 3 người trong cùng một gia đình bị lật thuyền

Phát hiện 3 người gặp nạn, anh Tuấn trong lúc đang phụ hồ gần đó đã ngay lập tức bất chấp nguy hiểm, lao...

9 liên quan

Phụ hồ lao mình xuống sông Lam cứu 3 người gặp nạn

Phụ hồ lao mình xuống sông Lam cứu 3 người gặp nạn

Phát hiện 3 người gặp nạn dưới dòng sông Lam, anh Tuấn đang làm phụ hồ gần đó lao mình cứu họ.

9 liên quan

Người đàn ông kịp thời cứu ba người gặp nạn trên sông

Người đàn ông kịp thời cứu ba người gặp nạn trên sông

Bà Thùy cùng con dâu và cháu chèo thuyền thả lưới trên sông Lam thì gặp dòng nước xoáy khiến thuyền bị lật....

9 liên quan

Chàng phụ hồ dũng cảm lao mình xuống sông Lam cứu 3 người gặp nạn

Chàng phụ hồ dũng cảm lao mình xuống sông Lam cứu 3 người gặp nạn

Phát hiện 3 người gặp nạn, anh Tuấn đang phụ hồ gần đó lập tức lao xuống dòng sông Lam cứu người.

9 liên quan

Chàng phụ hồ lao mình xuống sông Lam cứu 3 mẹ con bị lật thuyền

Chàng phụ hồ lao mình xuống sông Lam cứu 3 mẹ con bị lật thuyền

Nghe tiếng kêu cứu, phát hiện 3 mẹ con gặp nạn, chàng phụ hồ lập tức lao xuống dòng sông Lam đang cuộn xiết...

9 liên quan

Chàng trai phụ hồ lao xuống sông Lam cứu 3 người chìm thuyền

Chàng trai phụ hồ lao xuống sông Lam cứu 3 người chìm thuyền

Đang đi phụ hồ, anh Tuấn nghe tiếng người kêu cứu dưới sông Lam liền lao xuống cứu người.

9 liên quan