CẦN CÓ SỰ CHUYỂN BIẾN TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ NGHỀ NGHIỆP

CẦN CÓ SỰ CHUYỂN BIẾN TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ NGHỀ NGHIỆP

Trong phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước; dự...

9 liên quan

Một nền tảng quan trọng để phát triển bị bỏ sót: Đại biểu Quốc hội đề nghị cần quan tâm quy hoạch nguồn nhân lực

Một nền tảng quan trọng để phát triển bị bỏ sót: Đại biểu Quốc hội đề nghị cần quan tâm quy hoạch nguồn nhân lực

Tiếp tục phiên thảo luận sáng 5/11 của Quốc hội về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài...

9 liên quan

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Đề xuất đẩy mạnh đầu tư phát triển nguồn nhân lực

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Đề xuất đẩy mạnh đầu tư phát triển nguồn nhân lực

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 5/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Kinh tế-xã hội, ngân...

9 liên quan

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 5/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Kinh tế-xã hội, ngân...

9 liên quan

Cần quan tâm quy hoạch nguồn nhân lực trong cơ cấu lại vùng kinh tế

Cần quan tâm quy hoạch nguồn nhân lực trong cơ cấu lại vùng kinh tế

Phát biểu tại nghị trường, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong công tác quy...

9 liên quan

Quy hoạch và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội

Quy hoạch và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội

Phát biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng 5/11 về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công,...

9 liên quan

Nhân lực là yếu tố nền tảng cho sự phát triển của một quốc gia

Nhân lực là yếu tố nền tảng cho sự phát triển của một quốc gia

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ, đoàn Hà Tĩnh cho rằng, nhân lực là yếu tố nền tảng cho sự phát triển của một...

9 liên quan