Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nha Trang: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 130 cán bộ

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nha Trang: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 130 cán bộ

Từ ngày 26 đến 27-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nha Trang phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ...

50 liên quan

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý ở khu vực đồng bằng sông Hồng hiện nay

Thực hiện chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi công việc huấn luyện cán bộ là 'công việc gốc của Đảng',...

50 liên quan

Hội LHPN Thanh Hóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho chi hội trưởng phụ nữ

Hội LHPN Thanh Hóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho chi hội trưởng phụ nữ

Sáng 22-3, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2021 cho 120 chi hội...

50 liên quan

Những vấn đề đặt ra ở Quảng Trị khi triển khai Quy định 208

Những vấn đề đặt ra ở Quảng Trị khi triển khai Quy định 208

Sau hơn 1 năm triển khai Quy định 208-QĐ/TW, ngày 8/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về 'Chức...

50 liên quan

Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học cho cán bộ, đảng viên

Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học cho cán bộ, đảng viên

Những năm qua, cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Thọ Xuân không ngừng đổi mới phương pháp giảng...

50 liên quan

Quảng Ninh: Đổi mới công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị tại các Trung tâm chính trị cấp huyện

Quảng Ninh: Đổi mới công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị tại các Trung tâm chính trị cấp huyện

Giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân là nhiệm vụ quan trọng...

50 liên quan

Trung tâm Chính trị huyện Thường Xuân nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Trung tâm Chính trị huyện Thường Xuân nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa...

50 liên quan

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020

Trong 2 ngày 23 - 24/11, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công...

50 liên quan

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng cho doanh nghiệp Nghệ An
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng cho doanh nghiệp Nghệ An - Ảnh 1
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng cho doanh nghiệp Nghệ An - Ảnh 2
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng cho doanh nghiệp Nghệ An - Ảnh 3

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng cho doanh nghiệp Nghệ An

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng thương mại cũng như giải quyết...

50 liên quan

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho hơn 600 bí thư chi bộ thuộc Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho hơn 600 bí thư chi bộ thuộc Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh

Trong thời gian 1 ngày, hơn 600 bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp...

50 liên quan

Góp ý vào quy định nhằm chuẩn hóa trung tâm chính trị cấp huyện

Góp ý vào quy định nhằm chuẩn hóa trung tâm chính trị cấp huyện

Sáng 12-11, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức hội...

50 liên quan

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về quyền con người

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về quyền con người

Từ ngày 2-6/11, tại Hải Phòng, Bộ Công an đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng về các nội dung quyền con người...

50 liên quan

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Đánh giá kết quả CCHC được thực hiện trên 8 lĩnh vực

50 liên quan

Tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Ngày 5/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp...

50 liên quan

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên

Ngày 5-11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp...

50 liên quan

Nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác Tuyên giáo ở cơ sở
Nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác Tuyên giáo ở cơ sở - Ảnh 1
Nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác Tuyên giáo ở cơ sở - Ảnh 2
Nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác Tuyên giáo ở cơ sở - Ảnh 3

Nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác Tuyên giáo ở cơ sở

Gần 200 cán bộ làm công tác Tuyên giáo Hà Tĩnh đã được tập huấn các chương trình chuyên đề, bồi dưỡng...

50 liên quan

Tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Ngày 5/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp...

50 liên quan