Bộ trưởng Tô Lâm tiếp, hội đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp, hội đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ

Ngày 21/11/2020, tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp và hội đàm...

6 liên quan

Bộ trưởng Tô Lâm hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien

Bộ trưởng Tô Lâm hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 21/11 đã có buổi hội đàm song phương với Cố vấn An ninh quốc...

6 liên quan

Bộ trưởng Công an hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ
Bộ trưởng Công an hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ - Ảnh 1
Bộ trưởng Công an hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ - Ảnh 2
Bộ trưởng Công an hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ - Ảnh 3

Bộ trưởng Công an hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh an ninh và thực thi pháp luật thời gian qua có nhiều bước...

6 liên quan

Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực an ninh

Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực an ninh

Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien đã tiến hành hội đàm đánh giá cao...

6 liên quan

Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực an ninh

Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực an ninh

Đó là nội dung trọng tâm cuộc Hội đàm song phương giữa Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Cố vấn An...

6 liên quan

Ấn Độ và Việt Nam đẩy mạnh phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm

Ấn Độ và Việt Nam đẩy mạnh phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm

Là nội dung trọng tâm được Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh tại buổi tiếp ngài...

6 liên quan