HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về quy định một số mức thu trong các cơ sở giáo dục công lập

HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến về quy định một số mức thu trong các cơ sở giáo dục công lập

Thẩm tra dự thảo nghị quyết về các nội dung và mức thu các dịch vụ trong cơ sở giáo dục công lập, Trưởng...

18 liên quan

Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Pháp chế

Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Pháp chế

Chiều 1/12, đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đã chủ trì cuộc họp thẩm tra các báo...

18 liên quan

Tiếp tục thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh

Tiếp tục thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh

Sáng 27-11, Phó trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐNĐ tỉnh Huỳnh Ngọc Kim Mai tiếp tục chủ trì hội nghị thẩm tra...

18 liên quan

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND thành phố

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND thành phố

* Nhiều ý kiến phản biện đóng góp các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm

18 liên quan

Thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (khóa IX)

Thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (khóa IX)

18 liên quan

Tiếp tục thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh

Tiếp tục thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh

Tiếp tục chương trình thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12,...

18 liên quan

Sớm hoàn thiện các nội dung liên quan đến lao động, thương binh, xã hội trình kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Sớm hoàn thiện các nội dung liên quan đến lao động, thương binh, xã hội trình kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Những đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội là những chính sách...

18 liên quan