Tăng cường quản lý chất thải rắn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 41/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý...

8 liên quan

Cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn. Chỉ thị...

8 liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề...

8 liên quan

TPHCM cần gần 29 nghìn tỉ đồng để xử lý rác thải rắn

TPHCM cần gần 29 nghìn tỉ đồng để xử lý rác thải rắn

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về tiến độ triển khai đồ án quy hoạch xử lý...

8 liên quan

Thủ tướng chỉ thị cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Thủ tướng chỉ thị cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 41/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng...

8 liên quan

Xử lý chất thải rắn tại TP HCM trong 5 năm tới cần hơn 28.000 tỉ đồng

Xử lý chất thải rắn tại TP HCM trong 5 năm tới cần hơn 28.000 tỉ đồng

Nếu được Thủ tướng phê duyệt, đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn tại nguồn sẽ là cơ sở cho TP HCM triển...

8 liên quan

Quy hoạch 19 cơ sở xử lý rác

Quy hoạch 19 cơ sở xử lý rác

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 2891 phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn tỉnh...

8 liên quan