Đã xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên suy thoái, chuyển hóa về tư tưởng

Đã xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên suy thoái, chuyển hóa về tư tưởng

Với phương châm không có 'vùng cấm', không có 'ngoại lệ', Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung vào một...

26 liên quan

Cán bộ kiểm tra phải là những chiến sĩ bản lĩnh, phải liêm, phải sạch

Cán bộ kiểm tra phải là những chiến sĩ bản lĩnh, phải liêm, phải sạch

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra,...

26 liên quan

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra,...

26 liên quan

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

26 liên quan

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Ngày 27-11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra,...

26 liên quan

Tổng bí thư: Không liêm, không sạch thì không nói được ai

Tổng bí thư: Không liêm, không sạch thì không nói được ai

Nhấn mạnh phải chống tiêu cực ngay trong cơ quan chống tiêu cực, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú...

26 liên quan

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra,...

26 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiểm tra, giám sát là thanh bảo kiếm chữa lành các vết thương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiểm tra, giám sát là thanh bảo kiếm chữa lành các vết thương

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ...

26 liên quan

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Trong kiểm tra, giám sát, cần thực hiện phương châm:...

26 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát - Ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát - Ảnh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát - Ảnh 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát

Sáng 27/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm...

26 liên quan

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn...

26 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phải coi kiểm tra, giám sát là thanh bảo kiếm chữa lành các vết thương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phải coi kiểm tra, giám sát là thanh bảo kiếm chữa lành các vết thương

Sáng 27/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc Tổng kết công...

26 liên quan

Nhiệm kỳ khóa XII: Thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo cấp cao và tướng lĩnh

Nhiệm kỳ khóa XII: Thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo cấp cao và tướng lĩnh

Trong nhiệm kỳ XII, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát hàng chục vạn tổ...

26 liên quan

Phòng, chống tham nhũng: Quyết tâm chính trị của cả một nhiệm kỳ

Phòng, chống tham nhũng: Quyết tâm chính trị của cả một nhiệm kỳ

Những kết quả đạt được về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua đã có tác động mạnh mẽ, có...

26 liên quan