Hà Tĩnh: Cử tri kiến nghị tỉnh sớm phân bổ vốn đầu tư công, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

Hà Tĩnh: Cử tri kiến nghị tỉnh sớm phân bổ vốn đầu tư công, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

Trước kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cho các tổ đại biểu tiếp...

12 liên quan

Quan tâm, giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri

Quan tâm, giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri

Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực ở địa phương, thời gian qua Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã...

12 liên quan

Gắn trách nhiệm của cán bộ trong giải quyết kiến nghị của cử tri

Gắn trách nhiệm của cán bộ trong giải quyết kiến nghị của cử tri

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội...

12 liên quan

Quảng Ninh: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri

Quảng Ninh: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri

Những kiến nghị của cử tri Quảng Ninh gửi tới HĐND tỉnh trong một số kỳ họp còn tồn đọng khá nhiều, chưa...

12 liên quan

Thường trực HĐND tỉnh: Họp giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Thường trực HĐND tỉnh: Họp giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Chiều 27/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp...

12 liên quan