Cải cách hành chính ngành ngân hàng từ mức độ hài lòng của doanh nghiệp, người dân

Cải cách hành chính ngành ngân hàng từ mức độ hài lòng của doanh nghiệp, người dân

Đánh giá Ngân hàng nhà nước (NHNN) là một trong những cơ quan đi đầu trong cải cách hành chính (CCHC), Ủy...

15 liên quan

Cải cách hành chính tạo sự chuyển biến vuợt bậc trong ngành Ngân hàng

Cải cách hành chính tạo sự chuyển biến vuợt bậc trong ngành Ngân hàng

Cải cách hành chính (CCHC) đã tạo sự chuyển biến vượt bậc trong toàn ngành Ngân hàng, cả về nhận thức, hành...

15 liên quan

Ngành ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ngành ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ngày 5-12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện...

15 liên quan

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh/thành phố, tổng kết thực hiện Chương...

15 liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu ngành Ngân hàng đẩy mạnh cải cách

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu ngành Ngân hàng đẩy mạnh cải cách

Xây dựng ngành Ngân hàng trong sạch vững mạnh, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm để bảo...

15 liên quan

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Sáng 5/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương...

15 liên quan

Hành trình cải cách hành chính hướng tới 'Ngân hàng không khoảng cách'

Hành trình cải cách hành chính hướng tới 'Ngân hàng không khoảng cách'

Nhìn lại 10 năm cải cách hành chính (CCHC) (giai đoạn 2010 – 2020), NHNN đã có một bước tiến dài với nhiều...

15 liên quan

Đột phá nhờ cải cách hành chính

Đột phá nhờ cải cách hành chính

Trong 10 năm, thông qua cải cách, nền hành chính của nước ta đã có những bước phát triển, góp phần thúc...

15 liên quan

Cải cách hành chính: Không nên tinh giản biên chế cấp xã

Cải cách hành chính: Không nên tinh giản biên chế cấp xã

Cán bộ, công chức cấp xã đang chịu quá nhiều áp lực phục vụ nhân dân song chưa được quan tâm đúng mức.

15 liên quan