Thủ tướng Lào thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào

Thủ tướng Lào thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân...

21 liên quan

Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít thăm Việt Nam

Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thoong-lun...

21 liên quan

Vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thoong-lun...

21 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân...

21 liên quan

Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào: Phấn đấu hoàn thành các văn kiện hợp tác quan trọng

Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào: Phấn đấu hoàn thành các văn kiện hợp tác quan trọng

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân...

21 liên quan

Kỳ họp 43 UB liên Chính phủ Việt-Lào: Phấn đấu hoàn thành các văn kiện

Kỳ họp 43 UB liên Chính phủ Việt-Lào: Phấn đấu hoàn thành các văn kiện

Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm...

21 liên quan

Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít sẽ thăm Việt Nam

Ngày 3-12, Bộ Ngoại giao ra thông cáo như sau:

21 liên quan

Thủ tướng Lào thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào

Thủ tướng Lào thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào

Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào...

21 liên quan

Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm Việt Nam từ ngày 04-06/12/2020

Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm Việt Nam từ ngày 04-06/12/2020

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

21 liên quan

Thủ tướng chính phủ CHDCND Lào Thongloun Sisoulith thăm Việt Nam

Thủ tướng chính phủ CHDCND Lào Thongloun Sisoulith thăm Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin về chuyến thăm của Thủ tướng chính phủ CHDCND Lào -...

21 liên quan

Thủ tướng Lào thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Thủ tướng Lào thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao.

21 liên quan

Thủ tướng Lào và đoàn đại biểu cấp cao sắp thăm Việt Nam

Thủ tướng Lào và đoàn đại biểu cấp cao sắp thăm Việt Nam

Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ...

21 liên quan

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith thăm Việt Nam từ ngày 4 đến 6-12

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith thăm Việt Nam từ ngày 4 đến 6-12

Đây là thông tin được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ...

21 liên quan

Thủ tướng Lào thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào

Thủ tướng Lào thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính...

21 liên quan

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith sẽ thăm Việt Nam

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith sẽ thăm Việt Nam

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm Việt Nam và đồng...

21 liên quan

Thủ tướng Lào đồng chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào

Thủ tướng Lào đồng chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào

Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào...

21 liên quan