Đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát từ cơ sở

Đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát từ cơ sở

Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, năm 2020, hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội tiếp...

28 liên quan

Hạ Long: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân nguyện

Hạ Long: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân nguyện

Thời gian qua, HĐND, Thường trực, các ban và mỗi đại biểu HĐND TP Hạ Long đã không ngừng đổi mới, nâng cao...

28 liên quan

HĐND tỉnh Nghệ An: Bám sát thực tiễn để quyết định đúng, trúng, thúc đẩy sự phát triển
HĐND tỉnh Nghệ An: Bám sát thực tiễn để quyết định đúng, trúng, thúc đẩy sự phát triển - Ảnh 1
HĐND tỉnh Nghệ An: Bám sát thực tiễn để quyết định đúng, trúng, thúc đẩy sự phát triển - Ảnh 2
HĐND tỉnh Nghệ An: Bám sát thực tiễn để quyết định đúng, trúng, thúc đẩy sự phát triển - Ảnh 3

HĐND tỉnh Nghệ An: Bám sát thực tiễn để quyết định đúng, trúng, thúc đẩy sự phát triển

Năm 2020, với sự linh hoạt, sáng tạo, đổi mới hoạt động trên các khâu, HĐND tỉnh Nghệ An đã hoàn thành được...

28 liên quan

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh

Giám sát là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của HĐND để theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt...

28 liên quan

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân

Sáng 25-12, tại tỉnh Thái Nguyên, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên và Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban...

28 liên quan

Trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo

Trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo

Những năm gần đây, Thái Nguyên được biết đến là điểm sáng của cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội....

28 liên quan

Nâng cao chất lượng giám sát và thẩm tra

Nâng cao chất lượng giám sát và thẩm tra

Ngày 25-12, tại Thái Nguyên diễn ra Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía...

28 liên quan

Thường trực HĐND tỉnh: Cốt lõi tạo nên những thành công

Thường trực HĐND tỉnh: Cốt lõi tạo nên những thành công

Mặc dù còn gần 6 tháng nữa mới kết thúc hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nhưng đã có thể...

28 liên quan

Nâng cao chất lượng giám sát của HĐND tỉnh

Nâng cao chất lượng giám sát của HĐND tỉnh

Thời gian qua, nhiều vấn đề nóng mà dư luận quan tâm đều được các ban của HĐND tỉnh đưa vào chương trình...

28 liên quan