HĐND tỉnh Đồng Tháp thông qua 28 Nghị quyết định hướng phát triển cho giai đoạn 2021 – 2025

HĐND tỉnh Đồng Tháp thông qua 28 Nghị quyết định hướng phát triển cho giai đoạn 2021 – 2025

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Tháp lần thứ 17, nhiệm kỳ 2016- 2021 diễn ra ngày 7- 8/12, các đại biểu đã xem...

29 liên quan

Đồng Tháp bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Tháp bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 8/12, Kỳ họp thứ 17, khóa IX nhiệm kỳ 2016 -2021 HĐND tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành công tác nhân sự...

29 liên quan

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được bầu giữ chức vụ Chủ tịch...

29 liên quan

Đồng Tháp: Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Tháp: Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 8/12, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 bước vào ngày làm việc thứ 2. Tại...

29 liên quan

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ngày 8-12, tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) biểu quyết bầu Chủ tịch và...

29 liên quan

Đồng Tháp có tân Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Tháp có tân Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 8-12, tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Phạm Thiện Nghĩa (Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ...

29 liên quan

Đồng Tháp có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Tháp có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX, một trong những nội dung quan trọng là HĐND tỉnh tiến hành...

29 liên quan

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Tại kỳ họp vừa diễn ra, HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh là ông Trần Trí Quang...

29 liên quan

Đồng Tháp bầu mới chủ tịch và hai phó chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Tháp bầu mới chủ tịch và hai phó chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng...

29 liên quan

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ngày 8-12, kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX bước sang ngày làm việc thứ 2.

29 liên quan

Ông Phạm Thiện Nghĩa giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Phạm Thiện Nghĩa giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ngày 8-12, tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành xem xét công...

29 liên quan

Đồng Tháp có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng Tháp có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được bầu giữ chức vụ Chủ tịch...

29 liên quan

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Phạm Thiện Nghĩa, 54 tuổi, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tại kỳ họp HĐND thứ 17, ngày 8/12.

29 liên quan

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp là ai?

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp là ai?

HĐND tỉnh Đồng Tháp vừa bầu ông Phạm Thiện Nghĩa giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

29 liên quan

Thông xe kỹ thuật dự án nâng cấp quốc lộ 30 vào Tết 2021

Thông xe kỹ thuật dự án nâng cấp quốc lộ 30 vào Tết 2021

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công quốc lộ 30, phấn đấu thông xe kỹ...

29 liên quan