Quảng Bình: Tập trung nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, phát triển đô thị

Quảng Bình: Tập trung nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, phát triển đô thị

Ngày 8/12, kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc với các nội dung:...

19 liên quan

Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

19 liên quan

Chân dung 3 tân Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình

Chân dung 3 tân Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình

Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 Phó Chủtịch UBND tỉnh.

19 liên quan

Quảng Bình và TP.HCM có các tân Phó Chủ tịch UBND

Quảng Bình và TP.HCM có các tân Phó Chủ tịch UBND

HĐND tỉnh Quảng Bình và HĐND TP.HCM đã tiến hành công tác nhân sự bầu bổ sung các Phó Chủ tịch UBDN.

19 liên quan

Quảng Bình có 3 tân phó chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Bình có 3 tân phó chủ tịch UBND tỉnh

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Hồ An Phong và Phan Mạnh Hùng được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm...

19 liên quan

Quảng Bình có ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Quảng Bình có ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Chiều 8-12, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII tiến hành thực hiện công tác nhân sự.

19 liên quan

Quảng Bình có 3 tân Phó Chủ tịch tỉnh

Quảng Bình có 3 tân Phó Chủ tịch tỉnh

Chiều nay (8/12), kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Quảng Bình đã bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

19 liên quan

Quảng Bình có 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Bình có 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phan Thanh Hùng và Hồ An Phong đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình...

19 liên quan

Quảng Bình có 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Bình có 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh Quảng Bình vừa họp và thống nhất bầu cùng lúc 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhằm kiện toàn các chức...

19 liên quan

Quảng Bình bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Bình bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 8-12, tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021, đã bầu 3 Phó Chủ tịch UBND...

19 liên quan

Quảng Bình cùng lúc bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Bình cùng lúc bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh để...

19 liên quan

Quảng Bình: Tận dụng tốt cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế

Quảng Bình: Tận dụng tốt cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế

Năm 2021 Quảng Bình sẽ tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng...

19 liên quan