Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã là một trong bốn thành phần kinh tế quan trọng trong...

91 liên quan

Phát triển kinh tế tập thể nhanh, hiệu quả và bền vững

Phát triển kinh tế tập thể nhanh, hiệu quả và bền vững

Trong năm 2021, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam xác định mục tiêu phát triển kinh tế tập thể (KTTT),...

91 liên quan

Trợ lực cho hợp tác xã nông nghiệp

Trợ lực cho hợp tác xã nông nghiệp

Xác định vai trò, tầm quan trọng của hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, thời gian qua, Hà Nội đã có nhiều cơ...

91 liên quan

Phát triển hợp tác xã gắn với giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới

Phát triển hợp tác xã gắn với giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, nhiều địa phương đã đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã phù hợp điều kiện thực tiễn. Nhờ đó,...

91 liên quan

Rà soát, bổ sung các chính sách ưu đãi thuế hỗ trợ hợp tác xã phát triển

Rà soát, bổ sung các chính sách ưu đãi thuế hỗ trợ hợp tác xã phát triển

Ngày 12/03/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 340/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển...

91 liên quan

Phấn đấu đến năm 2030: Số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 60 - 70%

Phấn đấu đến năm 2030: Số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 60 - 70%

Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê...

91 liên quan

Xây dựng hợp tác xã theo chuỗi giá trị trên 4 lĩnh vực

Xây dựng hợp tác xã theo chuỗi giá trị trên 4 lĩnh vực

Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030 đặt mục tiêu xây dựng các mô hình...

91 liên quan

Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021 -...

91 liên quan

Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả

Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030.

91 liên quan

Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả

91 liên quan

Phát huy sức mạnh của tổ chức đảng trong các HTX

Phát huy sức mạnh của tổ chức đảng trong các HTX

Hiện nay, hình thức HTX là loại hình phổ biến nhất trong lĩnh vực kinh tế tập thể, đã và đang đóng vai trò...

91 liên quan

Hợp tác xã giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm

Hợp tác xã giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm

91 liên quan

Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới...

91 liên quan

Hà Nội: Hỗ trợ thành lập mới 100 hợp tác xã mỗi năm

Hà Nội: Hỗ trợ thành lập mới 100 hợp tác xã mỗi năm

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành...

91 liên quan

Sức bật của kinh tế tập thể

Sức bật của kinh tế tập thể

Trong định hướng phát triển kinh tế tập thể (KTTT), Hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh, một...

91 liên quan

Sáng tạo, phát triển bền vững kinh tế tập thể

Sáng tạo, phát triển bền vững kinh tế tập thể

Nghị quyết số 13/NQ-TW ngày 18-3-2002 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa IX đánh dấu...

91 liên quan

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Mê Linh đã tích cực vận động, hỗ trợ hội viên nông dân tham...

91 liên quan

Tạo động lực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Tạo động lực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Bài 2: Tiếp tục tìm kiếm các giải pháp phù hợpVề lâu dài, áp dụng kinh tế số, ứng dụng khoa học công nghệ...

91 liên quan

Phấn đấu đến 2025, Việt Nam có hơn 3.000 HTX ứng dụng công nghệ cao

Phấn đấu đến 2025, Việt Nam có hơn 3.000 HTX ứng dụng công nghệ cao

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ...

91 liên quan

Tạo động lực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Tạo động lực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt là hợp tác xã (HTX), là một chủ trương đúng đắn và nhất quán...

91 liên quan

Phấn đấu đến 2025 cả nước có trên 3.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

Phấn đấu đến 2025 cả nước có trên 3.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ...

91 liên quan

Hơn 96% các HTX chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới
Hơn 96% các HTX chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới - Ảnh 1
Hơn 96% các HTX chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới - Ảnh 2
Hơn 96% các HTX chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới - Ảnh 3

Hơn 96% các HTX chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới

Sáng nay, 22/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác...

91 liên quan

Thúc đẩy kinh tế hợp tác xã

Thúc đẩy kinh tế hợp tác xã

Tại Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020 với chủ đề 'Liên kết, hợp tác cùng phát triển - xu hướng...

91 liên quan

Khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Sáng 20-12, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (HTX Việt Nam) tổ chức lễ khai mạc Triển lãm thành...

91 liên quan

Khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã...

91 liên quan

Tập huấn cho hơn 10.000 cán bộ hợp tác xã, nông dân về kinh tế tập thể

Tập huấn cho hơn 10.000 cán bộ hợp tác xã, nông dân về kinh tế tập thể

Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức 82 lớp tuyên truyền, tập...

91 liên quan

Tăng tính liên kết trong mô hình hợp tác xã

Thời gian qua, các hợp tác xã (HTX) trong cả nước tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động. Nhiều HTX đã chủ...

91 liên quan

Phát huy vai trò của hợp tác xã trong thực hiện tiêu chí số 13

Phát huy vai trò của hợp tác xã trong thực hiện tiêu chí số 13

Phát huy vai trò trung tâm của Hợp tác xã (HTX) trong xây dựng chuỗi liên kết nông lâm thủy sản giữa hộ...

91 liên quan

Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã thời 4.0

Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã thời 4.0

Ngày 11/12, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Liên minh hợp tác xã Việt Nam tổ chức diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác...

91 liên quan

10 năm qua, kinh tế tập thể có đóng góp quan trọng vào nền kinh tế

10 năm qua, kinh tế tập thể có đóng góp quan trọng vào nền kinh tế

Đó là nhận định của Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm...

91 liên quan

Nhiều hợp tác xã có doanh thu trên 100 tỷ đồng

Nhiều hợp tác xã có doanh thu trên 100 tỷ đồng

Thời gian qua, Việt Nam đã có một số hợp tác xã (HTX) quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh thành,...

91 liên quan

Liên kết cùng phát triển

Liên kết cùng phát triển

Với chủ đề 'Liên kết, hợp tác cùng phát triển - Xu hướng hội nhập quốc tế và thời đại cách mạng công nghiệp...

91 liên quan

Buồn vì dịch COVID-19 chỉ được vay hơn 10 triệu đồng

Buồn vì dịch COVID-19 chỉ được vay hơn 10 triệu đồng

Trong chính sách hỗ trợ ảnh hưởng vì dịch COVID-19, HTX Nhân Lý (Vĩnh Phúc) chỉ được vay hơn 10 triệu đồng...

91 liên quan

Tăng cường hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể

Tăng cường hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể

Ngày 11/12 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( KH&ĐT) phối hợp với Liên minh hợp tác xã Việt Nam tổ chức...

91 liên quan