Hà Tĩnh: Giảm nghèo nhanh và bền vững

Hà Tĩnh: Giảm nghèo nhanh và bền vững

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Trong những năm qua, ở...

78 liên quan

Mỗi xã, phường, thôn bản xây dựng mô hình giảm nghèo tiêu biểu

Mỗi xã, phường, thôn bản xây dựng mô hình giảm nghèo tiêu biểu

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cả nước triển khai phong trào mới: Mỗi xã, phường, mỗi thôn bản xây dựng 'mô...

78 liên quan

Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh giải pháp giảm nghèo bền vững

Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh giải pháp giảm nghèo bền vững

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có dân số đông nhất cả nước, lượng người nhập cư cũng rất lớn. Với...

78 liên quan

Nhiệm vụ từ trái tim

Nhiệm vụ từ trái tim

Hơn 30 năm qua, Việt Nam đã là một trong những hình mẫu thành công trên thế giới về thành tựu xóa đói giảm...

78 liên quan

Giai đoạn 2016-2020: Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Hà Giang giảm 21,12%

Giai đoạn 2016-2020: Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Hà Giang giảm 21,12%

Triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội, giai đoạn...

78 liên quan

Thành tựu trong giảm nghèo ở Sơn Hà

Thành tựu trong giảm nghèo ở Sơn Hà

Đầu năm 2018 Sơn Hà là một trong 8 huyện của 6 tỉnh nằm trong danh sách ra khỏi huyện nghèo của cả nước...

78 liên quan

Giảm nghèo: 'Cuộc chiến' còn nhiều thách thức

Giảm nghèo: 'Cuộc chiến' còn nhiều thách thức

Dạo quí II-2020, khi tính toán để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, TP Hồ Chí Minh...

78 liên quan

VÌ MỘT VIỆT NAM KHÔNG CÓ ĐÓI NGHÈO

VÌ MỘT VIỆT NAM KHÔNG CÓ ĐÓI NGHÈO

Khẳng định giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong các chiến...

78 liên quan

Ngân hàng chính sách góp phần vào mục tiêu giảm nghèo hiệu quả

Ngân hàng chính sách góp phần vào mục tiêu giảm nghèo hiệu quả

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đã có 8 triệu người thoát nghèo và...

78 liên quan

Nhiệm vụ trái tim

Nhiệm vụ trái tim

Một trong những quan điểm hành động của Chính phủ nhiệm kỳ này là kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và...

78 liên quan

Công tác giảm nghèo cần cả trí tuệ và trái tim

Công tác giảm nghèo cần cả trí tuệ và trái tim

Ngày 11-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết...

78 liên quan

Không còn đói, nghèo mới là lãnh đạo đúng

Không còn đói, nghèo mới là lãnh đạo đúng

Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020 sáng 11/12, Thủ...

78 liên quan

Giảm nghèo: Cần cả trái tim!

Giảm nghèo: Cần cả trái tim!

Trong giai đoạn 2016-2020, với việc đưa tỉ lệ nghèo từ 9,88% (năm 2015) xuống còn 3,75% vào năm 2019 và dự...

78 liên quan

Thủ tướng: Giảm nghèo phải làm bằng cả trái tim

Thủ tướng: Giảm nghèo phải làm bằng cả trái tim

Theo Thủ tướng, giảm nghèo là một nhiệm vụ có ý nghĩa bậc nhất và mang đậm tình người nhất.

78 liên quan

Giảm nghèo là công việc 'cả trí tuệ và trái tim'

Giảm nghèo là công việc 'cả trí tuệ và trái tim'

Sáng 11-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết...

78 liên quan

Tập trung mục tiêu 'Vì một Việt Nam không có đói nghèo'

Tập trung mục tiêu 'Vì một Việt Nam không có đói nghèo'

* BR-VT đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

78 liên quan

Giảm nghèo là nhiệm vụ mang đậm tình người nhất

Giảm nghèo là nhiệm vụ mang đậm tình người nhất

78 liên quan

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

Sáng 11-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác...

78 liên quan

Tích hợp đồng bộ các chính sách để giảm nghèo bền vững

Tích hợp đồng bộ các chính sách để giảm nghèo bền vững

Đó là nội dung Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng...

78 liên quan

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo

Sáng 11-12-2020, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc...

78 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giảm nghèo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giảm nghèo

Sáng 11-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết...

78 liên quan

Thu nhập bình quân hộ nghèo tăng 2-3 lần sau 5 năm

Thu nhập bình quân hộ nghèo tăng 2-3 lần sau 5 năm

Dự kiến sáng nay (11/12) sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn...

78 liên quan