Cao Bằng hướng tới sản xuất nông nghiệp thông minh

Cao Bằng hướng tới sản xuất nông nghiệp thông minh

Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng tập trung triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào bảo tồn giống, từng bước...

104 liên quan

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng - những vấn đề đặt ra: Cho một lộ trình bền vững

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng - những vấn đề đặt ra: Cho một lộ trình bền vững

Nhận định rõ những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng (CĐCCCT), ngành...

104 liên quan

Huyện Thiệu Hóa phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Huyện Thiệu Hóa phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) trong sản xuất được xem là xu hướng tất yếu giúp nông...

104 liên quan

Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế

Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế

Qua 5 năm (2016-2020) thực hiện phát triển và cơ cấu lại, ngành Nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả toàn...

104 liên quan

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa: Hướng đi hiệu quả

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa: Hướng đi hiệu quả

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, thời gian...

104 liên quan

Gỡ rào cản cho nông sản an toàn

Gỡ rào cản cho nông sản an toàn

Triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn có ý...

104 liên quan

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng - những vấn đề đặt ra: Từ chủ trương lớn đến kết quả

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng - những vấn đề đặt ra: Từ chủ trương lớn đến kết quả

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã tích cực thực hiện...

104 liên quan

Tái cơ cấu mạnh mẽ

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt của nền...

104 liên quan

Huyện Hậu Lộc phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng, hiệu quả bền vững

Huyện Hậu Lộc phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng, hiệu quả bền vững

Những năm gần đây, tại huyện Hậu Lộc các con nuôi chủ lực như lợn, gà, bò, thỏ, ngao, tôm, cá... đang được...

104 liên quan

Bắc Giang xây dựng thương hiệu cho nông sản

Bắc Giang xây dựng thương hiệu cho nông sản

Là tỉnh trung du miền núi, dân số hơn 1,8 triệu người, trong đó hơn 12% là đồng bào dân tộc thiểu số, 53%...

104 liên quan

Sơn La sẽ trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao của vùng Tây Bắc

Sơn La sẽ trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao của vùng Tây Bắc

Để tiếp tục phát huy những thế mạnh của địa phương, thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn, tỉnh Sơn...

104 liên quan

Kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng xuất khẩu bền vững của một số địa phương ở trong và ngoài nước và bài học cho tỉnh Thái Bình

Kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng xuất khẩu bền vững của một số địa phương ở trong và ngoài nước và bài học cho tỉnh Thái Bình

THS. HÀ XUÂN BÌNH (Trường Đại học Thương mại)

104 liên quan

Phát triển nông nghiệp thông minh nơi vùng cao biên giới

Phát triển nông nghiệp thông minh nơi vùng cao biên giới

Tỉnh biên giới Cao Bằng xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp thông minh và coi đây là đột phá chiến lược...

104 liên quan

Sơn La phấn đấu trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sơn La phấn đấu trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Sơn La đã có bước thay đổi rõ rệt trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng,...

104 liên quan

Hỗ trợ nông dân tăng giá trị cây ăn quả

Những năm vừa qua, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông...

104 liên quan

Hướng đến phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị và thu nhập

Hướng đến phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị và thu nhập

104 liên quan

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Ngày 3-6-2020, Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 749/QÐ-TTG về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia...

104 liên quan

Chuyển đổi đất lúa, hình thành vùng nông nghiệp giá trị

Chuyển đổi đất lúa, hình thành vùng nông nghiệp giá trị

Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác giá trị cao là một trong những giải pháp quan trọng...

104 liên quan

Quy hoạch trong nông nghiệp: Hướng đến sản xuất bền vững

Quy hoạch trong nông nghiệp: Hướng đến sản xuất bền vững

Nhờ đẩy mạnh quy hoạch vùng sản xuất đối với từng loại cây trồng, vật nuôi, đến nay, Hà Nội đã hình thành...

104 liên quan

Trà Vinh: Thúc đẩy chuyển đổi cây trồng vật nuôi

Trà Vinh: Thúc đẩy chuyển đổi cây trồng vật nuôi

Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi cây trồng...

104 liên quan

Thái Bình sẽ đẩy mạnh liên kết trong nông nghiệp

Thái Bình sẽ đẩy mạnh liên kết trong nông nghiệp

Thái Bình xác định xây dựng hợp tác xã nông nghiệp hiện đại, lấy hợp tác làm trọng tâm để thúc đẩy các liên...

104 liên quan

Huyện Như Xuân triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp

Huyện Như Xuân triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp

Là địa phương có tiềm năng lợi thế về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, những năm qua huyện Như Xuân đã...

104 liên quan

Huyện Thiệu Hóa đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp

Huyện Thiệu Hóa đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp

Xác định việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp (DN) và người dân là giải pháp để phát...

104 liên quan

Xây dựng vùng sản xuất, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Xây dựng vùng sản xuất, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Tỉnh Bến tre đề ra mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tập trung, sạch, hữu cơ, chuyên canh,...

104 liên quan

Nhân rộng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ðến nay, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở tỉnh Lâm Ðồng đạt hơn 60 nghìn...

104 liên quan

Hiệu quả từ các chính sách huy động nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp

Hiệu quả từ các chính sách huy động nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp

Trong những năm trở lại đây, Trung ương và tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến phát...

104 liên quan

Triển khai toàn diện, hiệu quả
Triển khai toàn diện, hiệu quả - Ảnh 1
Triển khai toàn diện, hiệu quả - Ảnh 2
Triển khai toàn diện, hiệu quả - Ảnh 3

Triển khai toàn diện, hiệu quả

Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy về 'Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây...

104 liên quan

Hiệu quả cao nhờ liên kết, tiêu thụ sản phẩm

Hiệu quả cao nhờ liên kết, tiêu thụ sản phẩm

Giảm dần cơ cấu nền nông nghiệp truyền thống, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn...

104 liên quan

Tập trung triển khai các đề án lớn phát triển nông nghiệp

Tập trung triển khai các đề án lớn phát triển nông nghiệp

Giai đoạn 2021-2025, ngành Nông nghiệp Đồng Nai triển khai hàng loạt chương trình, đề án phát triển nông...

104 liên quan

Hướng đến nông nghiệp hiện đại

Hướng đến nông nghiệp hiện đại

Với mục tiêu trở thành vùng trọng điểm sản xuất, chế biến, cung cấp nông sản của tỉnh, thời gian qua huyện...

104 liên quan

Bắc Giang quy hoạch sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực

Bắc Giang quy hoạch sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, tỉnh quy hoạch, phát triển sản xuất nông nghiệp...

104 liên quan

Ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng năm 2021

Ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng năm 2021

Năm 2021, ngành nông nghiệp tỉnh đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 3% trở lên; trong đó,...

104 liên quan

Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp Thủ đô: Nâng cao chất lượng nông sản

Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp Thủ đô: Nâng cao chất lượng nông sản

Ngày 25-2-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 255/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu...

104 liên quan

Nhiệm vụ cấp thiết

Trong giai đoạn 2017-2020, Hà Nội đã chủ động tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đạt được một số kết quả tích...

104 liên quan

Xây dựng Lâm Đồng thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Xây dựng Lâm Đồng thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Để xây dựng tỉnh thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh,...

104 liên quan

Phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng

Phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng

Triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương...

104 liên quan

Xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp

Xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp

Thời gian vừa qua, nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo...

104 liên quan

Nông nghiệp Hà Nội lấy thị trường làm căn cứ phát triển

Nông nghiệp Hà Nội lấy thị trường làm căn cứ phát triển

Trong ngày đầu Xuân Tân Sửu, trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Hànôịmới về mục tiêu, nhiệm vụ của nông...

104 liên quan

Nông nghiệp Thanh Hóa vượt khó đi lên

Nông nghiệp Thanh Hóa vượt khó đi lên

Năm 2020, nông nghiệp Thanh Hóa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như: bệnh dịch tả lợn châu...

104 liên quan

Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững

Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững

Để đạt mục tiêu 'tạo đột phá lần thứ 2 vào nông nghiệp', không thể kỳ vọng mở rộng diện tích, tăng sản...

104 liên quan

Tạo đột phá cho ngành Nông nghiệp

Tạo đột phá cho ngành Nông nghiệp

Năm 2021, ngành Nông nghiệp thành phố đề ra mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng...

104 liên quan

Điểm sáng nông nghiệp vùng đồi núi Sơn La

Điểm sáng nông nghiệp vùng đồi núi Sơn La

Những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La có những bước chuyển mình mạnh mẽ, tạo nhiều dấu ấn đậm nét.

104 liên quan