Giáo viên mầm non mong được nghỉ hưu sớm

Giáo viên mầm non mong được nghỉ hưu sớm

Thời giờ làm việc của giáo viên mầm non luôn nhiều hơn định mức quy định. Tuổi càng cao thì sức khỏe, độ...

26 liên quan

Kiến nghị giáo viên bậc học mầm non được nghỉ hưu sớm

Kiến nghị giáo viên bậc học mầm non được nghỉ hưu sớm

Để đảm bảo sức khỏe của giáo viên cũng như chất lượng giáo dục, đào tạo trong thời gian tới, Công đoàn Giáo...

26 liên quan

Đề xuất bổ sung giáo viên mầm non, giáo dục thể chất vào danh mục nghề nặng nhọc

Đề xuất bổ sung giáo viên mầm non, giáo dục thể chất vào danh mục nghề nặng nhọc

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đề xuất bổ sung giáo viên bậc mầm non và giáo viên dạy môn giáo...

26 liên quan

Đề xuất giáo viên mầm non, thể dục vào nhóm nghề nặng nhọc là hợp lý?

Đề xuất giáo viên mầm non, thể dục vào nhóm nghề nặng nhọc là hợp lý?

Nếu được bổ sung vào danh mục nghề nặng nhọc, giáo viên mầm non và giáo viên giáo dục thể chất có thể sẽ...

26 liên quan

Có nên đưa giáo viên mầm non vào nhóm được nghỉ hưu sớm?

Có nên đưa giáo viên mầm non vào nhóm được nghỉ hưu sớm?

'Giáo viên mầm non có thể xếp vào đối tượng lao động nặng nhọc, vì vậy nếu quy định tuổi nghỉ hưu của họ ở...

26 liên quan

60 tuổi mới về hưu, giáo viên mầm non lo múa hát thế nào

60 tuổi mới về hưu, giáo viên mầm non lo múa hát thế nào

Nhiều giáo viên cho rằng, không nên tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non để phù hợp với đặc tính công...

26 liên quan

Giáo viên mầm non, giáo dục thể chất được nghỉ hưu sớm?

Giáo viên mầm non, giáo dục thể chất được nghỉ hưu sớm?

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị bổ sung nhóm giáo viên mầm non, giáo viên thể chất vào danh mục...

26 liên quan

Quyết định nhân văn

Quyết định nhân văn

Đầu năm, đội ngũ giáo viên mầm non và thể chất đón nhận tin vui:

26 liên quan

Nghiên cứu đưa giáo viên mầm non, giáo viên thể chất vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Nghiên cứu đưa giáo viên mầm non, giáo viên thể chất vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể nhóm...

26 liên quan

Đề xuất bổ sung giáo viên mầm non, thể chất được về hưu sớm

Đề xuất bổ sung giáo viên mầm non, thể chất được về hưu sớm

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị bổ sung nhóm giáo viên mầm non, giáo viên thể chất vào danh mục...

26 liên quan

Đề xuất giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm là hợp lý, hợp tình

Đề xuất giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm là hợp lý, hợp tình

Cường độ làm việc cao, sức ép từ việc phải giữ an toàn cho trẻ gây căng thẳng kéo dài, khiến sức khỏe giáo...

26 liên quan

Đề xuất giáo viên mầm non, giáo dục thể chất được nghỉ hưu sớm

Đề xuất giáo viên mầm non, giáo dục thể chất được nghỉ hưu sớm

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung giáo viên mầm non, giáo dục thể chất vào danh mục nghề...

26 liên quan

Giáo viên mầm non, giáo viên nữ dạy thể dục có hy vọng được nghỉ hưu ở tuổi 55

Giáo viên mầm non, giáo viên nữ dạy thể dục có hy vọng được nghỉ hưu ở tuổi 55

Đây có thể là tin vui đối với hàng trăm ngàn giáo viên mầm non và giáo viên nữ dạy thể dục ở tất cả các cấp...

26 liên quan

Xem xét đề xuất giáo viên mầm non, giáo dục thể chất được nghỉ hưu sớm

Xem xét đề xuất giáo viên mầm non, giáo dục thể chất được nghỉ hưu sớm

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đề xuất bổ sung giáo viên bậc mầm non và giáo viên dạy môn giáo...

26 liên quan

Đề xuất giáo viên mầm non, giáo dục thể chất được về hưu sớm

Đề xuất giáo viên mầm non, giáo dục thể chất được về hưu sớm

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung giáo viên (GV) mầm non, GV thể chất vào danh mục nghề...

26 liên quan

Nghiên cứu đưa giáo viên mầm non, thể chất vào danh mục nghề độc hại

Nghiên cứu đưa giáo viên mầm non, thể chất vào danh mục nghề độc hại

Nếu được đưa vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, những giáo viên này sẽ được nghỉ hưu sớm. Đây là tin vui...

26 liên quan