Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh được bầu là Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh được bầu là Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng vừa được...

14 liên quan

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh tại Đại hội XIII của Đảng

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh tại Đại hội XIII của Đảng

Đoàn đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm có 22 đồng chí do Bí...

14 liên quan

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội XIII của Đảng dâng hương, báo công với Bác Hồ

Đoàn đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội XIII của Đảng dâng hương, báo công với Bác Hồ

Thay mặt Đoàn Đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng hứa với Bác sẽ nêu...

14 liên quan

Thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Hà Tĩnh

Thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị các thành viên Ủy ban Bầu cử...

14 liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 -...

14 liên quan

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 - Ảnh 1
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 - Ảnh 2
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 - Ảnh 3

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh thẳng thắn phân tích, chỉ ra những nguyên nhân còn tồn tại trong công tác...

14 liên quan