Cộng đồng cần chung tay lan tỏa sự thật đẩy lùi tin giả

Cộng đồng cần chung tay lan tỏa sự thật đẩy lùi tin giả

Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố khai trương Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam tại địa chỉ...

33 liên quan

Trung tâm Xử lý tin giả tiếp nhận phản ánh trực tuyến và qua tổng đài 18008108

Trung tâm Xử lý tin giả tiếp nhận phản ánh trực tuyến và qua tổng đài 18008108

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa khai trương Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả, ra mắt...

33 liên quan

Việt Nam chính thức có trung tâm xử lý tin giả

Việt Nam chính thức có trung tâm xử lý tin giả

Tin giả sẽ được trung tâm này gắn nhãn 'Tin giả'; tin sai sự thật hoặc sai sự thật một phần sẽ được gắn...

33 liên quan

Bộ TT&TT thành lập trung tâm xử lý tin giả

Bộ TT&TT thành lập trung tâm xử lý tin giả

Trung tâm xử lý tin giả tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả do Bộ Thông tin và truyền thông xây dựng và...

33 liên quan

Ra mắt trung tâm xử lý tin giả

Ra mắt trung tâm xử lý tin giả

Cục Phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử, Bộ TT&TT vừa công bố khai trương Cổng thông tin tiếp...

33 liên quan

Tiếp nhận, phản ánh tin giả qua đầu số 18008108

Tiếp nhận, phản ánh tin giả qua đầu số 18008108

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa chính thức khai trương Cổng Thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố...

33 liên quan

Ra mắt Trung tâm xử lý tin giả

Ra mắt Trung tâm xử lý tin giả

33 liên quan

Việt Nam có Cổng thông tin tiếp nhận, phản ánh tin giả

Việt Nam có Cổng thông tin tiếp nhận, phản ánh tin giả

Cổng thông tin với đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả 18008108 sẽ công bố tin giả bằng hình thức dán nhãn...

33 liên quan

Công bố Cổng thông tin tiếp nhận, công bố tin giả

Công bố Cổng thông tin tiếp nhận, công bố tin giả

Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT vừa chính thức ra mắt Cổng thông tin công bố tin...

33 liên quan

Khai trương Cổng thông tin, đầu số tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Khai trương Cổng thông tin, đầu số tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Ngày 12-1, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021,...

33 liên quan

Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả

Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả

Sáng 12/1, trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021, Bộ...

33 liên quan

Ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam thuộc Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và...

33 liên quan

Việt Nam chính thức có cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Việt Nam chính thức có cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa khai trương cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả tại địa chỉ...

33 liên quan

Khai trương cổng thông tin và đầu số phản ánh tin giả

Khai trương cổng thông tin và đầu số phản ánh tin giả

Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả, ra mắt đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả 18008108 vừa...

33 liên quan

Ra mắt Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả

Ra mắt Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả

Ngày 12/1, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông...

33 liên quan

Việt Nam có Trung tâm Xử lý tin giả

Việt Nam có Trung tâm Xử lý tin giả

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam có nhiệm vụ tiếp nhận, phát hiện, thẩm định, gắn nhãn tin giả, công bố...

33 liên quan

Chính thức ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Chính thức ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam thuộc Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử có nhiệm vụ tiếp...

33 liên quan

Ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Sáng 12/1, trong khuôn khổ hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021, Bộ...

33 liên quan

Thành lập Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam

Thành lập Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam

Với sứ mệnh 'Lan tỏa sự thật', Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC), Cục Phát thanh, truyền hình và...

33 liên quan