CẦN CÓ CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP CHO ĐIỆN ẢNH

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP CHO ĐIỆN ẢNH

Tiếp tục chương trình khảo sát tại Hà Nội, sáng nay, Đoàn khảo sát của ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN&NĐ...

10 liên quan

CÓ CƠ CHẾ PHỐI HỢP PHÁT PHIM TRÊN CÁC NỀN TẢNG

CÓ CƠ CHẾ PHỐI HỢP PHÁT PHIM TRÊN CÁC NỀN TẢNG

Sáng 20/01, trao đổi với Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về...

10 liên quan

KHẢO SÁT THỰC HIỆN LUẬT ĐIỆN ẢNH TẠI HÀ NỘI: TÍNH TOÁN XÂY DỰNG RẠP CHIẾU PHIM TẠI CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH

KHẢO SÁT THỰC HIỆN LUẬT ĐIỆN ẢNH TẠI HÀ NỘI: TÍNH TOÁN XÂY DỰNG RẠP CHIẾU PHIM TẠI CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH

Tại buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội Điện ảnh Hà Nội, và Công ty TNHH MTV điện ảnh Hà...

10 liên quan

NHIỀU QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH KHÔNG PHÙ HỢP THỰC TIỄN

NHIỀU QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH KHÔNG PHÙ HỢP THỰC TIỄN

Sáng nay, Đoàn khảo sát của ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN&NĐ của QH do Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hoa làm...

10 liên quan

CẦN ĐẦU TƯ CHO RẠP PHIM NHÀ NƯỚC

CẦN ĐẦU TƯ CHO RẠP PHIM NHÀ NƯỚC

Sáng nay, Đoàn khảo sát của ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN&NĐ của QH do Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hoa làm...

10 liên quan

Cấp phép phim phát hành trong rạp, hậu kiểm với phim trên không gian mạng?

Cấp phép phim phát hành trong rạp, hậu kiểm với phim trên không gian mạng?

Việc xây dựng Luật Điện ảnh sửa đổi lần này là một trong số những nỗ lực để hoàn thiện môi trường pháp lý...

10 liên quan

KHẢO SÁT VIỆC THI HÀNH LUẬT ĐIỆN ẢNH TẠI ĐẮK LẮK

KHẢO SÁT VIỆC THI HÀNH LUẬT ĐIỆN ẢNH TẠI ĐẮK LẮK

Ngày 12/01, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã khảo sát việc thi hành Luật Điện ảnh tại Đắk Lắk....

10 liên quan