Ra mắt sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Ra mắt sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới...

18 liên quan

Ra mắt sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Ra mắt sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Cuốn sách nêu rõ giá trị tư tưởng 3 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác...

18 liên quan

Ra mắt cuốn sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Ra mắt cuốn sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, nhân dịp đất nước bước vào năm mới 2021, năm đầu...

18 liên quan

Giới thiệu cuốn sách ''Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc''

Giới thiệu cuốn sách ''Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc''

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhân dịp đất nước bước vào năm mới 2021 - năm...

18 liên quan

Xuất bản cuốn sách các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Xuất bản cuốn sách các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều 13/1, Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất...

18 liên quan

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Chiều 13/11, tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp Nhà xuất bản Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách 'Tầm nhìn...

18 liên quan

Ra mắt cuốn sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Ra mắt cuốn sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức lễ ra mắt cuốn...

18 liên quan

Ra mắt sách tập hợp 3 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Ra mắt sách tập hợp 3 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Chiều 13/1, Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt cuốn sách 'Tầm nhìn...

18 liên quan

Giới thiệu cuốn sách hưởng ứng các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Giới thiệu cuốn sách hưởng ứng các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Cuốn sách tập hợp 3 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các ý kiến phân tích, làm...

18 liên quan

Giới thiệu sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Giới thiệu sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Chiều 13-1, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới...

18 liên quan

Ra mắt cuốn sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Ra mắt cuốn sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Cuốn sách dày 560 trang, tập hợp ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác...

18 liên quan