Quan huyện mất chức vì đánh bạc ngay trụ sở

Quan huyện mất chức vì đánh bạc ngay trụ sở

Ông Nguyễn Văn Long- khi đang là Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đã bị bắt quả tang đánh bạc tại trụ sở.

27 liên quan

Nguyên PCT huyện đánh bạc tại trụ sở bị cách hết chức vụ trong Đảng

Nguyên PCT huyện đánh bạc tại trụ sở bị cách hết chức vụ trong Đảng

Nguyên Phó Chủ tịch UBND và Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị cách hết chức vụ...

27 liên quan

Phó chủ tịch huyện ở Thanh Hóa bị cách hết chức vụ trong Đảng vì đánh bạc

Phó chủ tịch huyện ở Thanh Hóa bị cách hết chức vụ trong Đảng vì đánh bạc

Ông Nguyễn Văn Long, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị cách hết các chức vụ trong Đảng,...

27 liên quan

Nguyên phó chủ tịch huyện bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng

Nguyên phó chủ tịch huyện bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng

Ông Nguyễn Văn Long, nguyên phó chủ tịch huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), vừa bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh...

27 liên quan

Thanh Hóa: Cách hết chức vụ trong Đảng với nguyên Phó chủ tịch huyện bị bắt vì đánh bạc

Thanh Hóa: Cách hết chức vụ trong Đảng với nguyên Phó chủ tịch huyện bị bắt vì đánh bạc

Nguyên phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị bắt vì đánh bạc tại cơ quan mới đây đã bị Ủy ban kiểm...

27 liên quan

Cách tất cả chức vụ Đảng đối với cựu Phó chủ tịch huyện đánh bạc

Cách tất cả chức vụ Đảng đối với cựu Phó chủ tịch huyện đánh bạc

Ông Nguyễn Văn Long, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh...

27 liên quan

Cách hết chức vụ trong Đảng với nguyên Phó chủ tịch huyện đánh bạc tại trụ sở

Cách hết chức vụ trong Đảng với nguyên Phó chủ tịch huyện đánh bạc tại trụ sở

Ông Nguyễn Văn Long, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị cách hết chức vụ trong Đảng vì...

27 liên quan

Thanh Hóa: Nguyên phó chủ tịch huyện bị cách hết chức vụ trong đảng vì đánh bạc

Thanh Hóa: Nguyên phó chủ tịch huyện bị cách hết chức vụ trong đảng vì đánh bạc

Ông Nguyễn Văn Long, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã bị cách hết các chức vụ trong...

27 liên quan

Thanh Hóa: Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Phó Chủ tịch huyện đánh bạc tại công sở

Thanh Hóa: Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Phó Chủ tịch huyện đánh bạc tại công sở

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ra quyết định kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với cựu Phó Chủ...

27 liên quan

Phó chủ tịch huyện đánh bạc bị cách hết chức vụ trong đảng

Phó chủ tịch huyện đánh bạc bị cách hết chức vụ trong đảng

Phó chủ tịch huyện, Trưởng phòng Tài chính huyện và hai chủ doanh nghiệp đánh bạc với số tiền bị thu giữ 92...

27 liên quan

Đánh bạc trong trụ sở, nguyên Phó chủ tịch huyện bị cách hết chức vụ trong Đảng

Đánh bạc trong trụ sở, nguyên Phó chủ tịch huyện bị cách hết chức vụ trong Đảng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã xử lý kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng với nguyên Phó chủ tịch...

27 liên quan

Cách chức vụ trong Đảng với nguyên Phó Chủ tịch, trưởng phòng tài chính huyện Hậu Lộc

Cách chức vụ trong Đảng với nguyên Phó Chủ tịch, trưởng phòng tài chính huyện Hậu Lộc

Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) và nguyên trưởng phòng Tài chính - kế hoạch vừa bị cách...

27 liên quan

Phó chủ tịch huyện ở Thanh Hóa bị cách hết chức vụ vì... đánh bạc

Phó chủ tịch huyện ở Thanh Hóa bị cách hết chức vụ vì... đánh bạc

Nguyên Phó chủ tịch huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cùng thuộc cấp đánh bạc ở phòng làm việc đã bị cách hết chức...

27 liên quan

Mở 'sới bạc' ở cơ quan, nguyên phó chủ tịch huyện bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Mở 'sới bạc' ở cơ quan, nguyên phó chủ tịch huyện bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ông Nguyễn Văn Long, nguyên phó chủ tịch huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), vừa bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh...

27 liên quan

Cách hết chức vụ trong Đảng đối với 2 cán bộ huyện đánh bạc tại công sở

Cách hết chức vụ trong Đảng đối với 2 cán bộ huyện đánh bạc tại công sở

Hai cán bộ chủ chốt của UBND huyện Hậu Lộc cùng với một số giám đốc doanh nghiệp tổ chức đánh bạc ngay tại...

27 liên quan

Cách hết chức vụ trong Đảng với Phó chủ tịch huyện đánh bạc trong trụ sở

Cách hết chức vụ trong Đảng với Phó chủ tịch huyện đánh bạc trong trụ sở

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có Thông báo số 18-TB/UBKTTU về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật Đảng...

27 liên quan

Cách tất cả chức vụ trong Đảng với nguyên Phó chủ tịch huyện Hậu Lộc

Cách tất cả chức vụ trong Đảng với nguyên Phó chủ tịch huyện Hậu Lộc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cách tất cả chức vụ trong Đảng với ông Nguyễn Văn Long, nguyên Phó chủ tịch...

27 liên quan