Hôm nay 25.1, ngày làm việc đầu tiên của Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Có ý nghĩa định hướng tương lai

Hôm nay 25.1, ngày làm việc đầu tiên của Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Có ý nghĩa định hướng tương lai

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà...

120 liên quan

Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị

Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị

Sáng 25/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp phiên...

120 liên quan

Tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIII chọn được người tài đức

Tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIII chọn được người tài đức

Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều có hai nhiệm vụ chính trị quan trọng: Một là xây dựng Văn kiện để làm đường lối...

120 liên quan

Các đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1
Các đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2
Các đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3

Các đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc...

120 liên quan

Hôm nay 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị

Hôm nay 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị

Sáng nay 25/1, trước khi diễn ra phiên họp trù bị, đoàn đại biểu Đại hội XIII đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ...

120 liên quan

Khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc phiên họp trù bị.

120 liên quan

Niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường

Niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường

'Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng và...

120 liên quan

Các đại biểu dự Đại hội XIII đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đại biểu dự Đại hội XIII đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1
Các đại biểu dự Đại hội XIII đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2
Các đại biểu dự Đại hội XIII đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3

Các đại biểu dự Đại hội XIII đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25-1-2021, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các...

120 liên quan

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Kỳ vọng của nhân dân

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Kỳ vọng của nhân dân

Đại hội Đảng lần thứ XIII đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn...

120 liên quan

Hơn 1.500 đại biểu dự Đại hội Đảng XIII viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hơn 1.500 đại biểu dự Đại hội Đảng XIII viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo...

120 liên quan

Các đại biểu dự Đại hội XIII đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự Đại hội XIII đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25.1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Ủy...

120 liên quan

Ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

* Các đại biểu dự Đại hội XIII đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

120 liên quan

Đại hội XIII - dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc, đất nước

Đại hội XIII - dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc, đất nước

Từ ngày 25-1 đến 2-2-2021 tại thủ đô Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây...

120 liên quan

Đại hội XIII: Định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai

Đại hội XIII: Định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai

Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 - 2/2 tại Hà Nội là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng,...

120 liên quan

Đại hội XIII của Đảng: Dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc và đất nước

Đại hội XIII của Đảng: Dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc và đất nước

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là nơi gửi gắm tâm huyết, trí tuệ và niềm tin của Nhân dân với Đảng, để...

120 liên quan

ĐH Đảng XIII: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

ĐH Đảng XIII: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1- 2/2 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự...

120 liên quan

Sẵn sàng cho thành công của Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân...

120 liên quan

Đại hội XIII: Chỉ dấu công cuộc đổi mới lần thứ hai bắt đầu

Đại hội XIII: Chỉ dấu công cuộc đổi mới lần thứ hai bắt đầu

Đại hội Đảng lần thứ XIII chỉ dấu rằng, công cuộc đổi mới lần thứ hai bắt đầu, một Đại hội mang dấu ấn của...

120 liên quan

Tâm huyết và trách nhiệm cao

Tâm huyết và trách nhiệm cao

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên tham dự Đại hội XIII với một tâm thế vững vàng, tự tin, có sự chuẩn bị chu...

120 liên quan

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng

'Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, thực hiện...

120 liên quan

Đại hội Đảng XIII được chuẩn bị kỹ càng sau thành công chống dịch Covid

Đại hội Đảng XIII được chuẩn bị kỹ càng sau thành công chống dịch Covid

Đại hội lần này là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, đất nước và nhân dân Việt Nam,...

120 liên quan

Đã thu thập 1.400 góp ý vào các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đã thu thập 1.400 góp ý vào các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Cơ quan có trách nhiệm đã thu thập được 1.400 góp ý vào các văn kiện đại hội của đại biểu đảng bộ các tỉnh,...

120 liên quan

5 văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng

5 văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày mai (25-1), Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ bước vào làm ngày làm việc đầu tiên. Về nội dung, chương...

120 liên quan

Đại hội XIII của Đảng - dấu mốc định hướng tầm nhìn chiến lược cho tương lai đất nước

Đại hội XIII của Đảng - dấu mốc định hướng tầm nhìn chiến lược cho tương lai đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25/1 đến 2/2/2021....

120 liên quan

'Cần có luật về tổ chức thi hành pháp luật'

'Cần có luật về tổ chức thi hành pháp luật'

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, về quá trình tiếp thu ý kiến...

120 liên quan

Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ 'Không để vùng miền nào lùi lại phía sau'

Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ 'Không để vùng miền nào lùi lại phía sau'

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên, trong 10 chữ chủ đề của đại hội, chữ 'Dân chủ' không chỉ riêng...

120 liên quan

Sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 1
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 2
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 3

Sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Ngày mai 25.1, phiên trù bị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra tại Trung tâm...

120 liên quan

Nhân dân là trung tâm của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước

Nhân dân là trung tâm của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước

Tại cuộc họp báo thông tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương...

120 liên quan

Dựa vào nhân dân để làm tốt công tác xây dựng Đảng

Dựa vào nhân dân để làm tốt công tác xây dựng Đảng

Ngày 23/1, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc đã trả lời báo chí xung quanh những nội dung...

120 liên quan

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Đại biểu tham dự đông nhất trong 13 kỳ Đại hội

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Đại biểu tham dự đông nhất trong 13 kỳ Đại hội

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng là 1.587 đại biểu, tăng gần 80 đại biểu so với Đại...

120 liên quan

Công tác nhân sự được thực hiện kỹ lưỡng, bài bản

Công tác nhân sự được thực hiện kỹ lưỡng, bài bản

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dư luận đánh giá rất cao về công tác chuẩn bị...

120 liên quan

Báo Hàn Quốc: Việt Nam tập trung chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng sau thành công trong chống dịch Covid-19

Báo Hàn Quốc: Việt Nam tập trung chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng sau thành công trong chống dịch Covid-19

Trang focus1.kr của Hàn Quốc có bài viết nhận định về tầm quan trọng cũng như quá trình chuẩn bị cho Đại...

120 liên quan

Khát vọng hùng cường, thịnh vượng

Khát vọng hùng cường, thịnh vượng

Ngày 25-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. 1.587...

120 liên quan

Đại hội XIII của Đảng: Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng

Đại hội XIII của Đảng: Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng

Các công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng tổ chức...

120 liên quan

Kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta

Kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử; là dấu mốc quan trọng trong quá...

120 liên quan

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga chúc mừng Đại hội XIII

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga chúc mừng Đại hội XIII

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Genady Ziuganov gửi lời chúc mừng tới Đại hội Đảng...

120 liên quan

Đại hội XIII của Đảng: Đại biểu là GS.PGS chiếm 4,47%, Tiến sĩ 12,54%

Đại hội XIII của Đảng: Đại biểu là GS.PGS chiếm 4,47%, Tiến sĩ 12,54%

Tham dự Đại hội XIII của Đảng có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng...

120 liên quan

ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII có số lượng đại biểu đông nhất từ trước đến nay

ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII có số lượng đại biểu đông nhất từ trước đến nay

Tham dự Đại hội XIII có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại...

120 liên quan

Sẽ có 1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Sẽ có 1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Chiều ngày 22/1, tại Hà Nội, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Ban Tổ chức Trung ương đã thông tin về số lượng,...

120 liên quan

Thể chế, sáng tạo và khát vọng - chìa khóa của văn kiện Đại hội XIII

Thể chế, sáng tạo và khát vọng - chìa khóa của văn kiện Đại hội XIII

Ông Nguyễn Viết Thông đánh giá văn kiện Đại hội XIII bám sát cuộc sống, có tầm nhìn bao quát hơn. Chìa khóa...

120 liên quan

1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà...

120 liên quan

Chọn được người tài, đức đất nước mới giàu mạnh

Chọn được người tài, đức đất nước mới giàu mạnh

Lựa chọn được cán bộ có đức, đủ tài cũng là góp phần làm Tổ quốc giàu mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc, Đảng...

120 liên quan

Hiệp hội Nhà báo nhiều nước chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

Hiệp hội Nhà báo nhiều nước chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

Lãnh đạo Hội Nhà báo toàn Trung Quốc, Hội Nhà báo Hàn Quốc, Hội Nhà báo Lào, Liên đoàn báo chí Thái Lan,...

120 liên quan

Hà Nội rực rỡ cờ hoa đón chào Đại hội Đảng lần thứ XIII
Hà Nội rực rỡ cờ hoa đón chào Đại hội Đảng lần thứ XIII - Ảnh 1
Hà Nội rực rỡ cờ hoa đón chào Đại hội Đảng lần thứ XIII - Ảnh 2
Hà Nội rực rỡ cờ hoa đón chào Đại hội Đảng lần thứ XIII - Ảnh 3

Hà Nội rực rỡ cờ hoa đón chào Đại hội Đảng lần thứ XIII

Các tuyến phố ở Hà Nội được trang trí cờ, hoa, pano với các thông điệp chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII,...

120 liên quan

Đại hội XIII của Đảng: Coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc

Đại hội XIII của Đảng: Coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là tập thể tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn...

120 liên quan

Hơn 1.500 đại biểu sẽ dự Đại hội XIII của Đảng

Hơn 1.500 đại biểu sẽ dự Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.587 đại biểu,...

120 liên quan

Đảng quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ

Đảng quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ

Công tác chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương chỉ đạo chặt chẽ cả...

120 liên quan

Nhân sự khóa XIII: Coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc

Nhân sự khóa XIII: Coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc

Chiều 18/1, chủ trì cuộc họp thông báo cho Đoàn Ngoại giao và các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam về Đại hội...

120 liên quan

Sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng

120 liên quan

Thông báo về Đại hội XIII tới đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Thông báo về Đại hội XIII tới đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Chiều 18-1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức cuộc họp thông báo về Đại hội lần thứ XIII...

120 liên quan

Thông báo với quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thông báo với quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều 18-1, thực hiện Kết luận số 01-KL/TBTCPV ngày 12-6 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XIII...

120 liên quan

Công tác nhân sự Đại hội Đảng XIII: Khâu 'then chốt' của nhiệm vụ 'then chốt'

Công tác nhân sự Đại hội Đảng XIII: Khâu 'then chốt' của nhiệm vụ 'then chốt'

Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đây là khâu 'then chốt' của...

120 liên quan

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước

Đại hội lần thứ XIII của Đảng được triệu tập từ ngày 25/01 đến ngày 02/02/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc...

120 liên quan

Trung ương khóa mới phải tiêu biểu về trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo

Trung ương khóa mới phải tiêu biểu về trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phải tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới,...

120 liên quan